Hodočašće u Aljmaš

0

Hodočašće – Više
Autobus polazi iz Karlobaga – Gospić – Osijek – Vukovar – Aljmaš – Đakovo – Karlobag
Ide se povodom blagdana sv. Leopolda u Osijek – u kapucinsko svetište.
U trajanju od dva dana. Broj sjedala je ograničen, prijave se primaju do ponedjeljka.
Pobliže informacije se mogu dobiti na tel. 053 694 – 039 ž. u. Karlobag