„Hrvatske vode“ i „HE Senj“ odgovorne za nastale štete od poplava u Gackoj dolini

0

U gradskoj vijećnici grada Otočca danas je održana konferencija za medije Povjerenstva za praćenje i provedbu mjera za zaštitu od poplava na području grada Otočca.
Konferenciji za medije uz gradonačelnika Otočca Stjepana Kostelca nazočili su predsjednik Povjerenstva Ivan Baričević te članovi Nenad Janković, Milan Tomaić i Tihomir Šimunić.
Gradonačelnik Stjepan Kostelac kazao je da velike količine padavina koje su zahvatile područje Grada Otočca nisu direktan uzrok tako velikih poplava već su „Hrvatske vode“ i „HE Senj“ odgovorni za nastalo stanje. Treba podsjetiti da je župan Ličko senjski Milan Kolić proglasio elementarnu nepogodu nakon čega je osnovana komisija za popis šteta, koja obavlja posao utvrđivanja nastalih šteta.

Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac
Gradonačelnik Otočca Stjepan Kostelac
„Stava smo da su pojedini čimbenici doveli do ovako teškog stanja. Grad Otočac i i cijela Gacka dolina postali su akumulacijsko jezero za HE Senj i već duže se vrijeme radi kako bi Gacko polje i Grad Otočac postali akumulacija HE Senj. To je nedopustivo, poglavito zbog šteta koje nastaju. Činjenica je da sjeverni krak rijeke Gacke nije funkcionirao, remont HE Senj obavljao se u 10. mjesecu što nije po Pravilniku upravljanja hidro energetskim sustavima, no Pravilnika se nitko nije pridržavao. To je i dovelo do ovakve situacije. Obaveza HE Senj bila je da upozori Grad Otočac, građane, na stanje koje bi se moglo dogoditi, no to nije učinjeno. Slično je bilo i sa Hrvatskim vodama koje učestvuju u regulaciji rijeke Gacke nisu nas informirali niti upozorili na moguće stanje. HE Senj obavljala je remont tako da velika količina vode preko Gusić polja nije mogla ići u hidrocentralu HE Senj, podigao se nivo vode u cijeloj Gackoj dolini, što je dovelo do poplava kuća, objekata … Drugi činbenik je i brana koja je napravljena u Švičkom jezeru, bez građevinske dozvole, studije utjecaja na okoliš, koja je podignula nivo vode za 1 metar a pri tome resa koja je postavljena na ogradu, dodatno je podigla nivo vode. Tu je i problem sa nefunkcioniranjem sjevernog kraka rijeke Gacke, kojega Hrvatske vode održavaju preko koncesionara, no on nije održavan. Ni sa Gusić poljem koje ima ispusnu branu nije pravovremeno reagirano“ – kazao je gradonačelnik Kostelac.
Dodao je da su zatražili sastanak sa predstavnicima Hrvatskih voda i HE Senj, poslani su dopisi na Uprave, no do današnjeg dana nitko nije odgovorio. Takvo ponašanje nije primjereno, no mi moramo štititi interese stanovnika Gacke doline , i kad zbrojimo sve štete poduzet ćemo i neke druge mjere kako bi se nadoknadile štete našim građanima, kazao je gradonačelnik Stjepan Kostelac.
Član povjerenstva i predsjednik Stožera za zaštitu i spašavanje Nenad Janković kazao je da su operativne snage DVD-a učinile sve kako bi zaštitili objekte no nisu istovremeno mogli zaštititi ljude i njihovu imovinu. Nakon svega, poslan je dopis na ruke uprava HEP-a i Hrvatskih voda, molili smo da učine sve što je u njihovim mogućnostima da se stanje popravi, da neovisni inspektor izađe na teren i utvrdi činjenice, da se raskinu pojedini ugovori koji su u najmanju ruku štetni isključivo radi lošeg održavanja korita rijeke Gacke, osobito sjevernog kraka koji nije održavan 7. godina, no do danas nije dobiveno nikakvo očitovanje.
Član Povjerenstva Nenad Janković
Član Povjerenstva Nenad Janković
„Odgovorni ljudi su jako loše gospodarili hidro tehničkim objektima, puno godina nisu ulagali niti vodili računa da te hidro tehničke objekte dovedu u stanje kakvo bi trebalo biti. Sjeverni krak rijeke Gacke začepljen je, tako kad je traženo od Stožera za zaštitu i spašavanje da se rastereti i smanji nivo rijeke Gacke i pusti jedan dio vode kroz taj krak, već je naselje Biškupljak bilo poplavljeno. Ogorčen sam što nam se nitko od odgovornih ljudi nije, na naše pisanje obratio, nikakav inspektor nije došao i to je obična inferniornost, kao da se ništa ne događa“ – kazao je Nenad Janković.
Preddsjednik Povjerenstva Ivan Baričević upozorio je da se dugi niz godina na području Gacke doline zatrpavaju ponori, koji su nekada služili kako bi evakuirali velike vode Gacke u slučaju pojava velikih voda. Sustavnim zatrpavanjem ponora, planskim zatrpavanjem doveli smo Gacku dolinu u situaciju da je ona jedan lonac u koji se skupljaju sve oborinske vode, sve izvorske vode rijeke Gacke i na taj način prijete velike poplave.
„Način gospodarenja i održavanja vodotoka, ponora, izgradnja objekata dokazuju da nema suradnje sa lokalnom zajednicom. Dosadašnjim radovima na održavanju pogoršano je stanje na obrani od poplava. Sredstva obrane od poplava nenamjenski se troše na način da se izvode nepotrebni radovi i objekti, dok istovremeno idejni projekt Hrvatskih voda gosp. Holjevića , koji rješava evakuaciju velikih voda ( ribićki tok rijeke Gacke od tunela Poljica do Gornjeg Švičkog jezera) ne realizira se iako je svojom cijenom daleko jeftiniji od dosadašnjih nepotrebnih ulaganja. Predstavnici Hrvatskih voda i HE Senj u potpunosti omalovažavaju lokalnu zajednicu, stanovnike grada Otočca, ne surađuju s gradom Otočcem i ne odazivaju se na pozive za zajedničko rješavanje problema“ – kazao je između ostaloga predsjednik Povjerenstva Ivan Baričević.
Član povjerenstva Tihomir Šimunić kazao je da sjeverni tok rijeke Gacke ne samo da nije održavan, nego kad je bilo njegovo uređenje, umjesto da se korito očisti, ono se nasulo kamenjem. Godine 1991 puštena je voda u taj tok Gacke i od tada nije puštana, da bi se sada u istoj količini pustila i novo je vode bio isti kao i 1991. godine, što sve ono što je rađeno na tom djelu toka Gacke nije imalo nikakvu svrhu. Uređivalo se korito, nasipavala obala i voda jednako poplavljuje kao što je to bilo 91 godine. Imam osjećaj da se Hrvatske vode i druge nadležne službe ponašaju po principu prirodu ćemo prilagoditi sebi umjesto da se mi prilagodimo prirodi, kazao je Tihomir Šimunić.
Na konferenciji za medije istaknuto je da je potrebno hitno uspostaviti suradnju između Hrvatskih voda, HE Senj i grada Otočca radi sagledavanja stanja, utvrđivanja odgovornosti i pronalaženje rješenja za zaštitu grada Otočca od poplava.
Dražen Prša