Isplaćene štete za poplavljene dijelove Kosinja

0

Odlukom Vlade Republike Hrvatske krajem 2018.g. dodijeljena su sredstva žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda, odnosno poplava nastalih u 2018. te dijelom 2017. Tom Odlukom je za nastale štete na području Kosinja  Općini Perušić preraspodijeljeno 493.925,42 kn od čega 14.357,54 kn za poljoprivredu i 479.567,88 kn fizičkim osobama za poplavljene stambene objekte.

Općina Perušić je na dan 31.12.2018.g. isplatila doznačena sredstva oštećenicima sukladno Odluci Vlade RH. Na poplavljenom području je Vlada RH odobrila štetu u visini od 28 % od procijenjene vrijednosti koju je povjerenstvo Općine Perušić doznačilo prema Vladi RH, također možemo reći da je procjena štete koju je povjerenstvo uputilo prema Vladi RH u visini od cca. 20.000.000 kuna u koju su bili uključeni svi operativni troškovi službi za vrijeme poplave, ali oni nisu prihvaćeni te su financirani iz Proračuna Općine Perušić za 2018. godinu.

L.O.