Iz tiska izašla knjiga “Znameniti bunjevački i lički rod Rukavina”

0

Iz tiska je ovih dana izašla knjiga “Znameniti bunjevački i lički rod Rukavina” autora Envera Ljubovića, prof. Ova knjiga-monografija  nastala je u želji da se opiše i  predstavi  poznata lička,  bunjevačka  i  časnička obitelj Rukavina, koja se tijekom naše burne povijesti, posebice  istaknula na vojničkom polju, pa su zbog ogromnih vojničkih zasluga mnogi među njima dobili visoka  austrijska vojna odličja  te  su  promaknuti u plemićki stalež.

Tako su promaknućem u  plemiće dobivali  i  plemićke pridjevke, kao npr.: “od Vidovgrada”, “Bojnogradski”,”Morgenstern”,”von Liebstadt” ili “Ljubački”,”od Klanačkog Polja”i”von  Vezinovac”.

Posebno poglavlje u knjizi-monografiji nosi podnaslov:”Rukavine plemenitog roda i njihove grbovnice i grbovi”, a u tome je poglavlju prezentirano nekoliko grbova i grbovnica s različitim  plemićkim  pridjevcima ove obitelji. Rukavine pripadaju rodu Bunjevaca, a vode podrijetlo iz zapadne Hercegovine,  gdje su nosili poznato prezime Vladimirović iz kojeg su potekli mnogi knezovi.

Tek dolaskom u Hrvatsku iz Hercegovine,  po legendi  dobivaju  novo prezime Rukavinam, koje je  nastalo iz obiteljskog nadimka.

U vrijeme osmanske okupacije Bosne i Hercegovine napuštaju  zavičaj i  naseljavaju se ponajprije  u Ravne kotare, a  nakon  oslobođenja Like  i  Krbave od  Osmanlija,  naseljavaju  taj  tek   oslobođeni prostor od Osmanlija,Podvelebitsko primorje te okolicu Senja.

Kolijevka svih Rukavina postaje mjesto Trnovac u Lici, koje je naselio  poznati ražanački   knez Jerko Rukavina  sa svojom obitelji i  bližim rođacima, a  nakon toga se naseljavaju i ostale dijelovi Like,  Krbave, Gacke te podplješevička sela u Bosni i Hercegovini, osobito  nakon potpisivanja Svištovskog mira 1791. godine.

Svrha izdanja ove obiteljske i rodoslovne monografije je da saznamo više o rodu Rukavina, korijenima, raseljavanju, podrijetlu i naseljavanju te o najznamenitijim osobama iz ovoga prezimena.

Dakako, sve je popraćeno s nekoliko crtanih i pisanih rodoslovlja najstarijih loza roda Rukavina različitih odvjetaka i od različitih autora te drugih  različitih fotografija.

Sva prezentirana rodoslovlja u knjizi-monografiji veže “ista krv”u opisanim rodoslovljima 14 generacija ove znamenite bunjevačke i ličke časničke obitelji.

Ovdje su mnoge usmene predaje dovedene u vezu s pisanim povijesnim dokumentima te je sve  otrgnuto od zaborava i prezentirano svekolikoj javnosti.

U knjizi je prezentiran i kraći životopis  poznatih osoba iz  ovoga prezimena, a  to su uglavnom bili visoki austrijski časnici, među  kojima je bilo nekoliko austrijskih feldmaršala, generala i austrijskih nasljednih baruna te ostalih viših i nižih časnika, a mnogi među njima su zbog vojničkih zasluga odlikovani  s  visokim  austrijskim vojničkim odličjima.

Korišteni su mnogobrojni povijesne izvori i relevantna povijesna i drugu dostupna  literatura,  koja je navedena na kraju knjige.

Knjiga je ilustrirana raznim  fotografijama,  zemljovidima i crtanim obiteljskim rodoslovljima. Autor je nastojao na znanstveno utemeljenim činjenicama skrenuti pozornost na istraživanje zavičajne povijesti, a  osobno se nadamo da će knjiga naći svoje mjesto među našim mnogobrojnim čitateljima.

Kontakt s autorom: tel: 00 385 53 882 189, mob: 00 385 91 2882 189, e-mail: enver.ljubovic@gmail.com

L.O.