Izborna skupština Mladeži HDZ-a Općine Udbina

0

Na izbornoj skupštini za Općinsku organizaciju Mladeži HDZ-a Udbine po drugi put za redom za predsjednika je izabran Željko Orešković. U Općinski odbor Mladeži HDZ-a Udbine jednoglasno su izabrani Josip Seuček, Mihovil Pešut, Milan Žuna, Matea Kavedžija i Stipe Gučanin.

Sjednici su bili nazočni predsjednik HDZ-a Općine Udbina i načelnik Općine Udbina Ivan Pešut, nacionalni dopredsjednik i predsjednik Mladeži HDZ-a Ličko-senjske županije Petar Radošević, član Nacionalnog odbora MHDZ i tajnik MHDZ Ličko-senjske županije Ivan Biljan i dopredsjednica MHDZ Ličko-senjske županije Nikolina Tonković