Izgradnja kanalizacije u Dubravi pri kraju

0

Građevinski radovi na izgradnji fekalnog kolektora Donja Dubrava Otočac trenutno su u završnoj fazi iskopa, izrade pješčane posteljice, polaganja kanalizacijskih cijevi Ø 400 mm i izrade revizionih betonskih okana.

Radovi se izvode prema trogodišnjem okvirnom sporazumu, ukupne vrijednosti istih 3.369.428,63 kn bez PDV-a, a za ovu godinu je osigurano od strane Hrvatskih voda i Državnog proračuna iznos od 800.000,00 kn u kojoj cijeni se nalazi i građevinski nadzor koji obavlja tvrtka Engrad d.o.o. Otočac. Izgradnjom fekalnog kolektora Donja Dubrava grad Otočac imao bi riješenu odvodnju fekalnih voda sa cca 70% gradskih domaćinstava.

Oglas

( bib )