Izrada Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran

Temeljem Sporazuma o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran sklopljenog između župana Ličko-senjske, Primorsko-goranske i Istarske županije dana 30. svibnja 2016. godine, dana 19. travnja 2017. godine sklopljen je Ugovor o  dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., referentni broj KK.07.4.2.02.0002 „Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran“ između vodećeg partnera Primorsko-goranske županije s jedne strane, i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) s druge strane.

Stoga je danas u Kabinetu župana Ličko-senjske županije održan  radni sastanak u svezi izvještavanja projektnih partnera o tijeku provedbe aktivnosti vezanih uz izradu Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran . Radnom sastanku nazočili su župan Ličko-senjske županije te pročelnici nadležni za razvoj prometa Primorsko-goranske, Istarske i Ličko-senjske županije sa suradnicima. Tijekom radnog sastanka predstavnici vodećeg partnera Primorsko-granske županije izvijestili su nazočne o provedenom postupku javne nabave za ugovaranje usluge izrade Glavnog plana, kao i izvršenim pripremama za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš. Dogovoren je način praćenja izrade Glavnog plana, kao i način suradnje županija na njegovoj izradi. Završno zaključeno je da će se u svezi formaliziranja budućih odnosa potpisati I. Dodatak Sporazumu o partnerstvu na izradi Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, kojim će se kvantificirati financijske obveze županija u realizaciji projekta kao i buduće obveze svakog projektnog partnera.

Nastavak ispod oglasa

Kabinet župana