Javili se prvi članovi nove muške klape u Senju

0
Foto: Nick M.

Pučko otvoreno učilište „Milutin Cihlar Nehajev“ iz Senja objavilo je poziv za obnovu muške klape Senj. Riječ je o tradiciji koja je  kroz 45 godina  potrajala sve do nedavno.  Među brojnim kulturnim sadržajima Senj je bio i domaćin  smotri klapa.  Pučko otvoreno učilište M. C. Nehajev iz Senja pokrenulo je inicijativu za ponovnim osnivanjem muške klape i prema riječima ravnatelja Ivana Prpića do sada se za novu klapu prijavilo šest kandidata. Svi zainteresirani, sa ili bez pjevačkog iskustva, koji imaju razvijen osjećaj prema ovom vidu glazbeno-amaterskog stvaralaštva mogu se javiti  najkasnije do 1. prosinca  u Pučko otvoreno učilište M.C. Nehajeva.

M.S.