Javni poziv / Košarica suvenira Ličko-senjske županije / 2011.

0

Izvorni suvenir nije samo dar koji se poklanja dragoj osobi ili memento koji će se zadržati za uspomenu, to je veza s kulturnim identitetom zemlje, regije ili destinacije koju se posjećuje i njenom turističkom ponudom. Bez obzira na to kupujemo li ih lijepo aranžirane ili ih pronalazimo razbacane po uličnim štandovima u gradu, kao turisti svi želimo da suveniri koje kupujemo budu prepoznatljivi i originalni.

S tim ciljem, Strukovna grupa kulturnog turizma HGK – ŽK Otočac i Turistička zajednica Ličko-senjske županije nastavljaju s partnerskim projektom, koji ima za cilj doprinijeti očuvanju originalnosti, prepoznatljivosti i sustavnom njegovanju naslijeđa i tradicije Ličko-senjske županije i raspisuju javni poziv za odabir originalnih suvenira Ličko-senjske županije. Ovim javnim pozivom očekuju se nove zamisli, dizajnerske ideje i dr., kojim bi se dopunila košarica ličko-senjskih suvenira. Pristigle radove ocijenit će stručna komisija sastavljena od dizajnera, povjesničara umjetnosti i drugih stručnih ljudi. Nije upitna samo prepoznatljivost i kvaliteta suvenira, nego i broj mjesta na kojima ih turisti i posjetitelji mogu kupiti. Stoga je jedan od ciljeva ovog projekta nastojati potaknuti otvaranje novih prodajnih mjesta.

U tekstu javnog poziva napomenuto je da se traže originalni i prepoznatljivi suveniri za područje Ličko-senjske županije, te da svi zainteresirani vlastitim kreacijama suvenirskih proizvoda prijavom na natječaj mogu doprinijeti osmišljavanju suvenirske ponude Ličko-senjske županije. Posebno se zahtjeva da kandidirani prijedlozi budu cjelovito osmišljeni i kvalitetno izrađeni predmeti u zadanim formama, prepoznatljivog i uočljivog podrijetla (vezano za prostor Ličko-senjske županije i njegove kulturno-povijesne, tradicijske, prirodne i druge osobitosti), s naglaskom na originalnosti, uz objašnjenu kratku priču o izvornosti i podrijetlu.

Pravo na podnošenje prijedloga prototipa imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i sve fizičke osobe hrvatskog državljanstva.

Prijedlozi dizajna suvenira s opisom materijala i postupka za izradu dostavljaju se u dvije zasebne omotnice/kutije na adresu HGK Županijske komore Otočac, Kralja Zvonimira 16, 53220 Otočac, na sljedeći način:

– u jednoj zatvorenoj omotnici/kutiji s naznakom “Prijedlog prototipa suvenira – ne otvarati”, na kojoj je označena šifra autora (po vlastitom izboru), dostavljaju se 2 prototipa suvenira, anonimno, odnosno pod šifrom (bez imena i oznaka autora) i uz naznaku kategorije u kojoj se natječe.

– u drugoj zatvorenoj omotnici, priloženoj uz prvu omotnicu i označenoj istom šifrom dostavljaju se podaci o autoru, uz naznaku “Prijedlog prototipa suvenira – podaci o autoru – ne otvarati”.

Turistička zajednica Ličko-senjske županije
Ivan Radošević, direktor

Strukovna grupa kulturnog turizma Županijske komore Otočac
Elizabeta Božičević, predsjednica

***************************************************************


Strukovna grupa kulturnog turizma HGK – Županijske komore Otočac i Turistička zajednica Ličko-senjske županije raspisuju javni poziv za odabir kvalitetnih i prepoznatljivih suvenira Ličko-senjske županije.
Prijedlog prototipa suvenira treba izražavati kulturno-povijesnu materijalnu i prirodnu baštinu Ličko-senjske županije s opisom izvora idejnog rješenja.

Prijedlog prototipa suvenira treba biti izrađen u 2 primjerka (originala), s opisom izvedbe, u veličini, boji i materijalu od kojeg će se proizvoditi, te s mogućom izvedbom i u drugim materijalima. Za prijedloge izrade ne mogu se koristiti nerazgradivi materijali, već isključivo materijali koji se koriste u ovom podneblju (npr. keramika, kamen, glina, drvo, tekstil, staklo, vosak, gips, papir, metal).
Pravo na podnošenje prijedloga prototipa imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i sve fizičke osobe hrvatskog državljanstva.

Prispjele radove ocijenit će Povjerenstvo za izbor prijedloga. Ukoliko kvaliteta pristiglih radova bude zadovoljavajuća, Povjerenstvo će donijeti odluku o izboru pet (5) najboljih rješenja kandidiranih u nekoj od četiri kategorije, čime će steći pravo nošenja markice „Originalni suvenir Ličko-senjske županije“, a organizatori će steći pravo raspolaganja prototipovima u svrhu podizanja kvalitete proizvodnje suvenira Ličko-senjske županije.

Ako Povjerenstvo ocijeni da niti jedan od prispjelih prijedloga ne udovoljava zahtjevima natječaja, organizatori zadržavaju pravo da ne izaberu niti jedno rješenje. Prijedloge suvenira koji ne budu izabrani organizatori će vratiti autorima nakon izložbe, a odabrani suveniri koristiti će se u daljnjim promidžbenim aktivnostima organizatora.

I. UVJETI NATJEČAJA

1. Poziv je opći i javni, a pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i sve fizičke osobe hrvatskog državljanstva.

2. Za izbor kvalitetnog i prepoznatljivog suvenira Ličko-senjske županije mogu se natjecati samo izvedbe za koje natjecatelji dostave sve potrebne elemente:
a) naziv suvenira
b) dva originalna primjerka suvenira
c) ime i adresu autora suvenira
d) opis materijala, postupka izvedbe i pakiranja

3. Svaki autor može se natjecati s najviše dva (2) rada.

II. KRITERIJI SUDJELOVANJA:
a) Suvenirima se smatraju materijalne i duhovne izvedbe vezane uz kulturno – povijesni, tradicijski i suvremeni predložak područja Ličko-senjske županije.
b) Izvedbe koje obilježavaju prirodni okoliš Ličko-senjske županije.
c) Različitost izvedbi prema vrstama (temama), materijalima i veličinama.
d) Moguća povezanost različitih izvedbi u cjelinu.
e) Izvedba može biti izvornog ili stiliziranog oblika.
f) Izvedba mora imati funkcionalnu namjenu u jednoj (ili više) zadanih formi.
g) Svaka izvedba uz kriterij funkcionalnosti, mora udovoljavati kriterijima estetičnosti, kompletnosti, kvalitete izrade i skladnosti.
h) Svaka izvedba, uz naziv, treba sadržavati kratko obrazloženje i nacrt primjerenog pakiranja.
i) Suvenir treba biti dostupan na tržištu te imati izraženu cijenu.

4. Suveniri se kandidiraju prema gore navedenim kriterijima u sljedećim kategorijama:
* kultura i povijest
* tradicija
* prirodni okoliš
* gastronomija

Predložene izvedbe moraju biti materijalni predmeti u formi:
* magnet
* privjesak
* označivač stranica (bookmark)
* podložak za čaše
* multimedija
* eko vrećice / poklon kutije

III. NAGRADE
5. Odabire se ukupno 5 najuspješnijih suvenira, kojima će se dodijeliti novčane nagrade u iznosu 3.000,00 kn (bruto).

6. Zajednica kulturnog turizma HGK – Županijske komore Otočac i Turistička zajednica Ličko-senjske županije, dodijelit će nagrađenim suvenirima “markicu”, s pripadajućim logom i oznakom: “Originalni suvenir Ličko-senjske županije”.

IV. ROKOVI
7. Natječaj je otvoren do 31. srpnja 2011. godine.

8. Radovi se dostavljaju u HGK Županijsku komoru Otočac, isključivo poštom ili poštanskom dostavom na adresu Kralja Zvonimira 16, 53220 Otočac.

9. Povjerenstvo za odabir suvenira će odluku o najuspješnijim suvenirima donijeti najkasnije do 31. kolovoza 2011. godine.

10. Sve upite i dodatne informacije zatražiti pismenim putem na e-mail: ibanic@hgk.hr ili fax. 053/771-001.

ib/ b