Javni poziv na području Općine Plitvička Jezera

0

Općina Plitvička Jezera objavljuje zadnja je u nizu jedinica lokalne samouprave u Ličko-senjskoj županiji koja je objavila javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge neprofitne organizacije na području Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu. Udruge, sportski klubovi  i druge neprofitne organizacije mogu prijaviti najviše po jedan projekt ili program u okviru pojedinog područja ovog Javnog poziva za  realizaciju tijekom 2018.

Rok dostavljanja prijava na Javni poziv je do 20. veljače 2018. do 12 sati neovisno o načinu dostave materijala.

L.O.