Javni poziv Općine Perušić

1

Općina Perušić je uputila poziv za predlaganje programa javnih potreba za 2020. godinu. Riječ je o sufinanciranju rada udruga, ustanova, organizacija i klubova iz domene predškolskog odgoja, školstva, kulture, udruga građana, socijalne skrbi, sporta, osoba s invaliditetom i vjerskih zajednica koje djeluju na području ove općine. Rok za podnošenje prijava je 31. listopada ove godine.

Prilikom dostave tražene dokumentacije podnositelji zahtjeva (prijava) koji su za 2019. godinu imali s općinom sklopljen Ugovor o financiranju dužni su Općini Perušić dostaviti Izvješće o provedbi programa Javnih potreba za ovu godinu.

L.O.