Javni poziv za uređenije objekte

0

Grad Senj je uputio javni poziv vlasnicima/suvlasnicima i Upraviteljima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro, te građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Senja za korištenje dijela sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju obnove pročelja i krovova zgrada. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, pri čemu će se sufinancirati radove na obnovi pet građevina, svaki u iznosu 32 tisuće kuna. Odobreni iznosi doznačit će izabranom investitoru na njegov žiro račun po završetku radova te predočenoj okončanoj situaciji ispostavljenoj od ovlaštenog izvođača radova, ovjeren od ovlaštenog nadzora, da su radovi izvedeni sukladno s izvedbenim troškovnikom i izdanoj suglasnosti. Prijava na ovaj javni poziv se podnosi u pisanom obliku zaključno s 21. lipnja. Detalje uvjeta iz javnog poziva zainteresirani mogu pronaći na web-stranici Grada Senja.

L. O.