Javni uvid i rasprava za prijedlog Programa gospodarenja u privatnim šumama za g. j. „Perušićke šume“ i „Čanak – Debelo Brdo“

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba poziva vlasnike i posjednike šuma, kao i oni koji posjeduju livade ili pašnjake na kojima se danas nalazi šuma da mogu vršiti uvid u prijedlog izrađenih programa gospodarenja za privatne šume na području općina: Gospić, Perušić, Plitvička Jezera i Udbina. Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Perušićke šume“ obuhvaća katastarske općine: Bužim, Debelo Brdo, Kaluđerovac, Klanac, Konjsko Brdo, Kvarte, Perušić, Smiljan i Studenci, a Program gospodarenja šuma za gospodarsku jedinicu „Čanak – Debelo Brdo“ obuhvaća katastarske općine: Bjelopolje, Bunić, Čanak, Debelo Brdo, Kozjan, Krbavica, Šalamunić i Trnavac.

Uvid se može obaviti svaki radni dan od 19. veljače do 9. ožujka 2018. godine između 11 i 13 sati u prostorijama Savjetodavne službe, na adresi Kaniška ulica 15, Gospić. Javna rasprava će se održati u Gospiću, u prostorijama Savjetodavne službe na adresi Kaniška ulica 15, 9. ožujka 2018. godine s početkom u 11 sati.

Nastavak ispod oglasa

L.O.