Je li L.U. „Gradina“ iz Udbine pred problemima?

Nezadovoljstvo mnogih članova Lovačke udruge „Gradina“ iz Udbine tinja već godinama. Eskaliralo je u javnosti prije nekoliko dana kada su se Hrvatskom lovačkom savezu i medijima zbog isključenja iz udruge i navodne samovolje predsjednika Nikole Mažara predstavkom obratili lovci Josip Rogić i Josip Seuček. U tekstu se navode pomalo nevjerojatne situacije u kojima  predsjednika Mažara okrivljuju zbog samovolje.

-Više je nego očito da  Udruga u svom djelovanju preko tijela Udruge skupština, Izvršni odbor, Stegovno vijeće i dr., imaju propuste u radu koji je u suprotnosti prvenstveno sa statutom Udruge. Stegovni postupak protiv članova Udruge je pokrenut 10. veljače 2017.god., pa se na njega ima primijeniti statut koji je bio na snazi u vrijeme pokretanja postupka, a nikako izmjene statuta koje su bile 12. veljače 2017.god. i na kraju, Odluka kojom se Josipu Rogiću i Josipu Seuček izriče zabrana lova do jedne godine od dana donošenja odluke, nadalje ne „egzistira“, jer je donijeta 10. veljače 2017., a nadležno tijelo Udruge još uvijek nije donijelo Odluku o pravima članova protiv kojih se vodio postupak, stoji između ostaloga u predstavci Hrvatskom lovačkom savezu.

Nastavak ispod oglasa

Nikica Ćosić (62) strastveni je lovac dulje od 40 godina. Usudio se kritizirati rad udruge, isključen je i predsjednik Mažar ga je tužio sudu zbog kleveta.

-Lov je moj život, moja najveća strast. Zato što sam predsjedniku Gradine uputio neke primjedbe, on je tužio mene i kolegu Tomu Rogića. On je sud izgubio jer mi nikoga nimo klevetali, ali mi nismo vraćeni u LU „Gradina“. Naš zahtjev Skupština Gradine nije niti stavila na Dnevni red. Gradina ima 104 člana, a sve je više  članova lovaca koji žive u Dalmaciji pa niti ne mogu sudjelovati u našim radnim akcijama. Tako nam se događa da se lovom bavi sve manje domaćih lovaca. Izgleda da je to nekome cilj, ogorčeno navodi Nikica. Ono što je najviše ojadilo udbinske lovce je opomena pred isključenje iz udruge lovca starog 84 godine!!!

Slično nam govore i drugi lovci, ističući da je predsjednik Mažar izgleda odlučio biti doživotni predsjednik Gradine. Navodna samovolja traje više godina  pa su odvažniji članovi Udruge reagirali prema predsjedniku Udruge Mažaru, kako putem tijela Udruge, tako i putem medija. U predstavci HLS-u između ostaloga stoji:

-U istoj odluci navodi se tekst „obezvređujući rad predsjednika, lovnika, tajnika, koji su jednoglasno izabrani na izbornoj skupštini 2015.god., te obezvređujući sva ostala tijela udruge“. Taj tekst se sadržajno ne može podvesti pod bilo koju rečenicu budući ista ima početak, ali nema kraj, pa tako je po mišljenju članova na koje se odnosi bez sadržaja kojim bi stegovno vijeće opravdalo svoj postupak donoseći navedenu odluku, pogotovo zbog činjenice da je Stegovno vijeće donijelo odluku u sastavu dva člana, iako je za pravno valjanu odluku potrebno da stegovno vijeće odlučuje u sastavu od tri člana. Naprijed navedeno se odnosi na demanti da bi članovi udruge imali za cilj onemogućavanje lova članovima Udruge, obezvređivanje rada predsjednika, lovnika, tajnika, te obezvređivanja ostalih tijela Udruge. Dakle, suprotno navodima stegovnog vijeća postupak sankcioniranih članova je dobrodošao i hvale vrijedan kako bi se ukazalo na nepravilnosti u radu udruge na koje nepravilnosti su ukazivali i raniji članovi udruge, u tekstu „kriminal i diktatura u Lovačkoj Udruzi „Gradina“ Udbina“ zbog kojeg sadržaja je privatni tužitelj  Nikola Mažar pokrenuo kazneni postupak protiv ranijih članova Tome Rogića i Nikice Ćošića, a o kojem postupku su oni pravomoćno oslobođeni. Svi članovi Udruge čija su prava uskraćena na ovaj način, smatraju da predsjednik udruge izvršio povredu članske obveze regulirane u članku 36. Statuta Hrvatskog Lovačkog Saveza i to:

-namjerno neprovođenje odluka, stavova i planova tijela Udrge, te obveza utvrđenih Statutom i drugim aktima,

-zlonamjerno narušavanje ugleda Udruge, pa tako i Saveza,

-nezakonito, neodgovorno i nesvrsishodno raspolaganje imovinom Udruge,

-zlouporaba položaja ili prekoračenje ovlasti u tijelima Udruge,

-teže povrede lovne etike te općeprihvaćenih pravila ponašanja,

– postupaju protivno propisima, Statutu te drugima aktima, nanose štetu ugledu Saveza ili lovstva a poglavito ako se bave protuzakonitim lovom.

Potražili smo izjavu od predsjednika LU „Gradina“  Udbina Nikole Mađžara zvanog Boban. Na nekoliko mjesta istaknuti službeni broj LU „Gradina“ 572 044 se ne koristi. Predsjednika Mažara dobili smo na mobitel.

-Oni su napravili neki nered i mogu se žaliti koje ‘oće, al’ ih nećemo primiti nazad u lovačko društvo. Ne znam zašto se digla tolika graja oko svega? Nisu podmirivali svoje obaveze pa su zato isključeni. Ustvari, oni su na taj način sami sebe isključili iz lovačkog društva, ističe predsjednik Gradine Nikola Mažar-Boban koji je predsjednik ove udruge već 20 godina.

LU „Gradina“ poznata je po vrhunskim lovištima i kapitalnim primjercima trofejne divljači. Često ugošćuju lovce izvan područja Like i mnoge strane državljane koji se bave tim prelijepim sportom. Jedan od prijatelja ovoga društva je i pasionirani lovac general Mladen Markač.

M.S.