Josipi Jergović Baklaić „Nagrada za promicanje prava djeteta“ u 2016. godini

0

Danas su u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dodijeljene Nagrade za promicanje prava djeteta u 2016. godini.
Ove godine dodijeljene su dvije Godišnje nagrade pojedincima za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.
Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta dodijeljena je dr. sc. Sanji Tarczay koja je, zajedno sa suradnicima, 1994. godine osnovala udrugu „Dodir“ koja kasnije prerasta u Hrvatski savez gluhoslijepih osoba „Dodir“. Kroz strukture koje je sama inicirala i stvorila, više od 20 godina, dr. sc. Sanja Tarczay mijenja živote djece i mladih s oštećenjem sluha i vida kroz osiguranje stručnih prevoditelja, organizira i potiče djecu i mlade na učenje znakovnog jezika, kojeg je do sada pohađalo preko 7.000 osoba, a najznačajnije zagovara prava svih osoba s invaliditetom sa ciljem postizanja ravnopravnosti u svim segmentima društva.
Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta dodijeljena je Josipi Jergović Baklaić zbog ustrajnog rada na promicanju prava djece kroz radijski program te osobnog djelovanja na području promicanja i zaštite dječjih prava. Posljednjih deset godina Josipa Jergović Baklaić u kontinuitetu radi kao novinarka Hrvatskog radija Otočac.

„Za mene osobno dodjela ove nagrade znači jako puno i neočekivano, jer mi novinari na lokalnom radiju bavimo se sa raznim temama, nema te privilegije da se bavimo određenim pitanjima, moramo u svakom slučaju biti univerzalni. Dječjim temama sam se u stvari počela baviti kad sam i sama dobila dijete, što je u stvari i bio jedan normalan put. Novinari ne mogu puno, ali putem pitanja mogu tražiti odgovore, prenijeti i ukazati na probleme. Ova je nagrada meni prije svega veliko priznanje ali i mojim suradnicima sa Hrvatskog radio Otočca i urednici Ruži Orešković koja je ustvari i odlučila prijaviti moj rad. Svi dobitnici kazali su da su im ove nagrade u stvari dodatni poticaj ali i obveza u daljnjem radu kako bi učinili još više“ – kazala je Josipa Jergović Baklaić.

Oglas

Državna tajnica u Ministarstvu Marija Pletikosa istaknula je da današnja svečanost je izvrsna prilika da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost u osiguravanju bolje budućnosti djece poštivanjem njihovih prava i odgovaranjem na njihove potrebe. Pred svakim od nas stoji izazov uvažavanja djece kao ravnopravnih članova društva. Djeca ne mogu i ne smiju biti ostavljena da se sama izbore za svoja prava. Stoga, promicanje prava djece traži angažman i promjenu društva u cjelini, uvažavajući vrijednosni sustav i odgojnu klimu, kazala je Marija Pletikosa.
Dražen Prša