Kako rukovati s pesticidima?

Općina Perušić objavila je Javni poziv za iskaz interesa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poziv za edukaciju poljoprivrednika s područja Općine Perušić u svrhu polaganja ispita na edukaciji za Održivu uporabu pesticida

Temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida svi poljoprivrednici, prodajni savjetnici i distributeri koji rukuju ili dolaze u dodir sa svim oblicima zaštitnih sredstava u poljoprivredi moraju imati položen ispit za sigurno rukovanje pesticidima i pravilnu primjenu pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.
Prijave se vrše za :
-Korisnike koji do sada nisu polagali za održivu upotrebu Pesticida
-Korisnike koji su polagali prije 5 godina te ih moraju obnoviti.
Cijene navedenih usluga možete dobiti na dolje navedenom kontakt broju i mailu, predavanje će biti organizirano nakon završetka Javnog poziva i formiranja grupa za polaganje.

Nastavak ispod oglasa

Javni poziv otvara se 6. travnja 2021. i traje do 16. travnja 2021. godine. Prijave se mogu izvršiti telefonskim pozivom u Općinu Perušić, kod Marije Štimac na broj 053/679-188. Potrebni podatci su ime i prezime, adresa, OIB, broj telefona ili mobitela.

L. O.