Kako su se osramotili Popović i njegov glavni urednik Starčević

3

Čini se da idiotarijama, lažnim smicalicama i lažima kvazinovinara Popovića nema kraja (zbog mnogih već duguje 100-tine tisuće kuna). Zadnji članci govore o neznanju kako se angažira Hrvatska vojska – pa da ga naučimo. Ne može nitko, pa ni Milinović, kako on insinuira angažirati Hrvatsku vojsku već ta procedura ide od zahtjeva od Općinskih i Gradskih stožera prema županiji, onda župan obavještava Državna upravu za zaštitu i spašavanje koja pokreće proceduru angažiranja Hrvatske vojske. Sad je vrlo jasno tko Popoviću nalaže pisati, možemo slobodno reći, debilne članke.

Zašto gradonačelnik omalovažava Hrvatsku vojsku?

Izgleda da gradonačelnik Grada Gospića i Stožer civilne zaštite Grada Gospića nemaju koordinaciju. Jer kako protumačiti gradonačelnikov dopis od 23.veljače koji je ispod svake razine i koji vrijeđa Hrvatsku vojsku zbog toga što su čistili dvorište i pristup OŠ dr. Jure Turića i Dječjeg vrtića koji po riječima gradonačelnika su bili očišćeni. Vrijeđanje HV od strane gradonačelnika koji je ’91 bio u Njemačkoj i ne treba čuditi.

Zabrinjavajuća nekoordiniranost između gradonačelnika i njegovog zamjenika

Da gradonačelnik Gospića Karlo Starčević jednako kao i Popović ne pozna proceduru govori i rečenica koju je napisao -citiramo: „Ukoliko dođe od potrebe intervencije HV Grad Gospić će sa zapovjedništvom stupiti u izravnu vezu“. To govori o apsolutnom nepoznavanju djelokruga svoga rada sa kojim bi gradonačelnik trebao biti upoznat. Hrvatsku vojsku se angažira na prije spomenuti način. U dopisu Karla starčevića piše da ih čudi nepotrebno aktiviranje Hrvatske vojske da bi odmah sutradan stigao Zahtjev od Gradskog stožera za angažiranjem Hrvatske vojske. E pa tko je tu lud? Karlo Starčević i Popović ili Ivica Tomljenović koji je uputio Zahtjev? Očito jedini koji poznaje proceduru je zamjenik gradonačelnika Ivica Tomljenović. Dobro je da u gradskoj upravi imamo jednog takvog.

Nekulturan, necivilizirani i bahati dopis vrijeđanja Hrvatske vojske Karla Starčevića možete pogledati ovdje, a također i zahtjev kojim je odmah nakon toga zatražena intervencija Hrvatske vojske.

L.O.