Kiša i u lipnju ometa radove na području Kosinja

0

Nakon izuzetno kišnog svibnja, nastavilo se kišno i nestabilno vrijeme i u lipnju. Kako poljoprivrednicima, a tako i Hrvatskim vodama kišno vrijeme remeti redovni tijek radova koji se izvode na održavanju i uređenju potoka. Krenulo se na području Perušića s radovima na uređenju pritoke Perušićkog potoka u Prvan selu, ali podvodni teren i nestabilno kišno vrijeme omeli su radove i onemogućili njihov završetak te će ih trebati završiti kada se voda povuče i ostavi suha korita i polja.

Saznajemo iz Hrvatskih voda da je ove godine puno radova planirano na području općine Perušić. Osim uređenja pritoke Perušićkog potoka u Prvan selu planirani su radovi i na uređenju pritoke u Grabovači. Čistit će se i sam Perušićki potok, a zatim će se nastaviti, kad vremenske prilike dozvole, s lanjskim radovima na uređenju potoka Jaruge u Studencima. Čistit će se i uređivati više lokvi na području Kvarta. Nastavit će se i s čišćenjem i sječom Kosinjskog Bakovca gdje se posljednje tri godine svake godine detaljno uredi oko kilometar potoka. Nakon što se voda većim djelom povukla iz Lipovog polja nastavilo se i s čišćenjem ponorne zone rijeke Like, Markovih ponora, ali i samog korita Like uzvodno od ponora.

Puno je planova, puno radova… Još samo da se poprave vremenske prilike i imat ćemo o čemu izvještavati.

L. O.