Konferencija “Suradnja za integraciju putem financijskog uključivanja sadašnjih izbjeglica i pridošlica” održana na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću

0

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću 22. i 23. svibnja održana je konferencija “Cooperation for Integration under Financial Inclusion of Current Refugees and Newcomers” (“Suradnja za integraciju putem financijskog uključivanja sadašnjih izbjeglica i pridošlica”). Konferencija je dio drugog radnog paketa Međunarodnog projekta Erasmus+ (2021-2-TR01-KA210-ADU-000048627) u suradnji s partnerima Yıldız Technical University, Turska; Gaziantep University, Turska i University of Thessaly, Grčka.

Konferencija je okupila predstavnike različitih institucija, uključujući Policijsku upravu Ličko-senjsku, Ličko-senjsku županiju, Grad Gospić, Hrvatski Crveni križ Grada Gospića, PBZ banku, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Institut za društveno odgovorno poslovanje, Klaster Lika Destination, te zaposlenici i studenti Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću.

Oglas

Glavne teme konferencije bile su problemi prilagodbe izbjeglica i pridošlica na financijski sustav zemlje domaćina. Zaključeno je da je financijska pismenost ključni čimbenik koji podržava razvoj financijske uključenosti izbjeglica. Neophodno je provesti programe edukacije i obuke o financijskoj pismenosti za uključivanje i prilagodbu izbjeglica i pridošlica u financijski sustav zemlje.

Istaknuto je da su ključni čimbenici za postizanje financijske uključenosti i prakse digitalne transformacije: višejezična tehnologija mobilnog bankarstva, virtualno savjetovanje i prakse za povećanje razine financijske pismenosti izbjeglica i pridošlica.

Organizatori se zahvaljuju svim sudionicima koji su doprinijeli održavanju konferencije o ovom važnom društvenom problemu.

L.O.