Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

0

Za utorak,  20. lipnja. Državna uprava Ličko – senjske županije sazvala je  konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića. Novoizabrani  vijećnici okupit će se u Gradskoj vijećnici od 11 sati. Nakon izbora mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata bit će izabran član Gradskog vijeća koje će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika. Uslijedit će svečana prisega članova Gradskog vijeća i izbor Odbora za izbor i imenovanje. Zadnja točka Dnevnoga reda odnosi se  izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Gospića. Budući da koalicija na čelu s HDZ-om ima većinu i u ovome sazivu Gradskog vijeća vrlo je izvjesno da će „gradski parlament“ ponovno voditi Petar Radošević (HDZ) koji je tu dužnost obnašao i u prethodnom sazivu vijeća.

L.O.