Konstituiran Savjet mladih Općine Karlobag

0

Jučer je u uredu Načelnika konstituiran Savjet mladih Općine Karlobag. Sjednicom je presjedavala Lucija Tomljenović, predsjednica Općinskog vijeća, koja se zahvalia svim članovima Savjeta mladih na svome angažmanu te izrazila želju za uspješnim radom. Za predsjednika Savjeta izabran je Nenad Tuškan, a za njegovu zamjenicu članovi su izabrali Katarinu Potočnjak. Ostali članovi Savjeta mladih su Marija Potočnjak, Marko Laništanin i Hrvoje Jurković.

Članove je pozdravio i Boris Smojver, zamjenik Načelnika, koji se također zahvalio članovima Savjeta na angažmanu, te poželio puno uspjeha u daljnjem radu.

T.J.