LAG LIKA nastavlja s edukacijama ruralnih animatora u sklopu projekta INTEGRA LIKA 2020

0

Potaknuti dobrim rezultatima ruralnih animatora koji su nakon održane edukacije iz pisanja poslovnog plana za podmjeru 6.3.: „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ prijavili 24 potencijalna korisnika, LAG LIKA nastavlja s informiranjem i edukacijama ruralnih animatora i potencijalnih korisnika mjera unutar Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020..
30. rujna 2015. LAG LIKA je u okviru započetog projekta INTEGRA LIKA 2020 organizirao edukaciju iz pisanja poslovnog plana za podmjeru 6.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ za ruralne animatore – osobe koje sustavno educira za potrebe pomoći lokalnim poljoprivrednim gospodarstvima kod prijave na natječaje u okviru Mjere 6. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Edukacija je provedena u suradnji sa Savjetodavnom službom – Podružnica LSŽ.
Raspisivanje natječaja za podmjeru 6.1. se prema službenim informacijama sa web stranica Ministarstva poljoprivrede RH očekuje do kraja tjedna. U okviru Podmjere 6.1. moguće je ostvariti financiranje u iznosu 50,000 €. Prema dosad poznatim uvjetima u Pravilniku za podmjeru 6.1. korisnici su osobe između 18 i 40 godina, koje su prvi puta postavljene kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva (ne duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva). Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora pripadati ekonomskoj veličini u rasponu od 8.000 do 49.999 EUR-a (prema FADN kalkulatoru). Prihvatljivi troškovi odnose se na kupnju domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala; kupnju, građenje ili opremanje zatvorenih, zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I; podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih nasada; uređenje i trajnije poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje; građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe; kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i oprema.

LAG LIKA