LAG Lika u Brinju

U svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika za razdoblje 2014.-2020., Lokalna akcijska grupa Lika održala je radni sastanak s predstavnicima javnog, gospodarskog i civilnog sektora Općine Brinje. Sastanak je održan s ciljem izrade SWOT analize, analize razvojnih potreba i potencijala područja LAG-a te predlaganja projekata za područje Općine Brinje koji će na ovaj način postati sastavni dio Lokalne razvojne strategije LAG-a Lika 2014.-2020.
LAG Lika održava radne sastanke u općinama i gradovima na području svojeg djelovanja u svrhu izrade Lokalne razvojne strategije koja je strateški dokument s točno definiranim ciljevima i strateškim prioritetima te rangiranim aktivnosti koje treba poduzeti. U budućem razdoblju lokalna razvojna strategija će predstavljati osnovu za rad LAG-a te omogućiti davanje podrške i financiranje pojedinih projekata kod natječaja iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Sudionici sastanka s područja Općine Brinje definirali su brojne prednosti i prilike koje njihovo područje ima, ali ističući i one slabosti i prijetnje s kojima se Općina svakodnevno mora nositi. Nadu u bolju budućnost i zamah gospodarstvu daju i mogućnosti za ulaganja upravo i iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020., kao i petogodišnji projekt „Integra Lika 2020“ čiji je glavni cilj brendirati Liku i Hrvatsko Primorje kao globalno prepoznatljivu regiju, ekološki prihvatljivu s bogatom autohtonom gastronomskom ponudom, samoodrživim gospodarstvima i prirodnim ljepotama. Ovaj sastanak bio prilika da Tomislav Kovačević, voditelj LAG-a Lika dodijeli plaketu o partnerstvu Općini Brinje koju je u ime Općine preuzeo načelnik Zlatko Fumić.

H. J.

Nastavak ispod oglasa