Ličkom HDZ-u prijeti novčana kazna – u Iloku i Davoru poštovali broj žena na listi, u Gospiću ne

0

Od devet pravovaljanih lista istaknutih za prijevremene izbore u Ličko-senjskoj županiji, jedino lista HDZ-ove koalicije nije ispoštovala načelo ravnopravnosti spolova.

S obzirom da koalicija nije ispoštovala ravnopravnost spolova, Županijsko izborno povjerenstvo (ŽIP) o tome je obavijestilo DORH i Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova.

Osim podatka da koalicijska lista HDZ/HSU/HSP-AS/HSS/HBS-a nije ispoštovala načelo ravnopravnosti spolova, ŽIP Ličko-senjske županije nije iznosio druge pojedinosti, no uvidom u listu od 31 kandidata jasno je kako je na njoj samo sedam žena, a moralo bi ih biti barem 13.

Da su kod sastavljanja izbornih lista dužni voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti muškaraca i žena, političke stranke i grupe birača ranije je upozorilo Državno izborno povjerenstvo (DIP), tumačeći da neuravnoteženost jednog spola postoji ako je na listi zastupljen s manje od 40 posto.

To konkretno znači, da na listi za županijsku skupštinu Ličko-senjske županije na kojoj je 31 kandidat, njih 13 moraju biti muškraci, odnosno žene. Na listi za gradska vijeća Ogulina i Iloka koja imaju po 17, odnosno 15 kandidata, sedam, odnosno šest moraju biti muškarci, odnosno žene. Šest muškaraca ili žena moralo je biti i na listama za općinsko vijeće Davora u koje se bira 13 članova.

Novčane kazne za predlagatelje

‘Na ruku’ predlagateljima ide da ih nepoštivanje načela ravnopravnosti spolova ne isključuje iz daljnje izborne utrke, odnosno ne utječe na pravovaljanost lista, otegotno im je što mogu biti novčano kažnjeni. Zakon predviđa da predlagatelji koji na izborima za gradska vijeća i županijsku skupštinu nemaju dovoljno žena, odnosno muškaraca mogu biti kažnjeni kaznom od 40 tisuća kuna, odnosno od 20 tisuća kuna kad se radi o izborima za općinsko vijeće.

Vlada je za 10. ožujka raspisala prijevremene izbore za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, gradska vijeća Iloka i Ogulina te vijeće općine Davor, jer kao predstavnička tijela nisu donijela proračune za ovu godinu.

L.O./H