Međudekanatski sastanak svećenika na Krasnu

0

U ponedjeljak, 4. lipnja o.g. na Krasnu održan je Međudekanaatski sastanak svćenika Gospićkog, Otočkog i Senjskog dekanata. Sastanak je u dogovoru s dekanima: mons. Milom Čančarom, vlč. Nikolom Komušancem i vlč. SIvlijom Milinom organizirao generalni vikar mons. Tomislav Šporčić. Sastanak je započeo molitvom Trećeg časa u samom svetištu gdje je i bilo kraće razmatranje o štovanju Bl. Dj. Marije koje je pripremio vlč. Marinko Miličević, kancelar biskupije .

Nakon duhovnog dijela nastavilo se u hotelu s predavanjem vlč. dr. Richarda Pavlića koji je govorio o Apostolskom pismu pape Benedikta XVI. PORTA FIDEI /VRATA VJERE/ kojim se proglašava Godina vjere. Uz taj dokumenat Kongregacija za nauk vjere donijela je posebne note (upute) za provođenje programa Godine vjere. Program bi se trebao provoditi na četiri razine (Opća Crkva, biskupske konferencije, biskupije i župe).
Predavač je prikazujući glavne točke dokumenta i teološke naglaske animirao svećenike na živu raspravu. A to je bio dobar uvod u kraće izlaganje mons. Tomislava Šporčića koji je iznio onog što bi u idućoj pastoralnoj godini trebalo prihvatiti kao zajednički pastoralni program. O njemu je potrebno još temeljitije i konkretnije razgovarati i na drugim razinama u biskupiji.

U svakom slučaju svi programi – susreti i sastanci bilo da su namjenjeni samo za svećenike, vjeroučitelje ili laike trebaju biti prožeti naglascima Papinog dokumena PORTA FIDEI i smjernicama Kongregacije za nauk vjere koje su date uz Papin dokumenat. Dvije su osnovne točke od kojih se polazi i koje u ovoj godini treba proučavati. To su dokumenti II. vatikanskog koncila i Katekizm Katoličke Crkve.
Nova pastoralna godina u našoj biskupiji redovitopočinje s Katehetsko-vjeronaučkom nedjeljom – koncem rujna. Za taj dan potrebno je pripremiti materijale. Oni predpostavljaju i biskupovu poslanicu koja bi trebala dati usmjerenje za čitavu biskupiju. Od konkretnih susreta mons. Šporčić je posebno naglasio susret supružnika i roditelja jer se taj susret među prvima održava. Nakon toga slijedili bi drugi kao što je susret članova župnih pastoralnih vijećća, čitača i drugih.U tijeku rasprave nametnulo se kao posebno potrebno prirediti susret svih molitvenih zajednica u biskupiji.

No, što se tiče proučavanja KKC-e (Katekizma Katoličke Crkve) potrebno ga je širiti u naše obitelji te upoznvati s njime starije i mlađe vjernike, posebno katoličke intelektulace. Za suradništvo u župnoj zajednicama bit nužno potrebno bolje poznvanje bitnih odrednica i istina katoličke vjere. One su nam u ovom Katekizmu iznesene na tako autentičan i jasan način. Suradnici u su nam potrebni u svim vidovima pastorala a posebno u župnoj katehezi. Mi smo pri kraju II. pastoralne godine koja je bila posvećena župnoj katehezi. Puno je bilo sastanka na svim razinama na temu župne kateheze ali iz provedene ankete o praski župne kateheze ne možemo reći da smo zadovoljni postignutim. Za njezino provođenje potrebni su suradnici. Zato je predloženo da se u tijeku GODINE VJERE organizira osposobljavanje suradnika u župnoj katehezi i to na dva načina:

1) Upućivati mlade (srodnjoškolce i studente) da polaze školu animatora o kojoj bi posebnu brigu vodio mons. mr. Tomislav Rogić,

2) školu (Tečaj vjere) za intelekturalce (osobito prosvjetne djelatnike koji imaju pedagošku naobrazbu). U toj školi – tečaju potrebno prije svega ili jedino studirati Katekizam Katoličke Crkve po njegovim dijelovima (Vjeru se ispovijeda , vjeru se slavi u svetim otajstvima, vjeru se živi i iz vjere se moli). Kao najprikladnije mjesto za priređivanje ove škole je župa Otočac. Naime,u Otočac je svima najlakše doći. Za konkretno ostvarenje ovakvog prijedloga potrebno bi bilo što prije puno konkretniji dogovor s biskupom, nekom odgovornom osobom za ovaj posao, s profesorima određenih teoloških disciplina. Za sada bi bilo najpotrebnije pronalaziti i oduševiti za ovu školu kandidate koji će biti voljni uključiti se u ovaj program.

U završnom dijelu ovog sastanka svećenike se je upoznalo s programom Ministrantskog susreta u Oštarijama, 18. lipnja i sa Svećeničkim danom na Udbini i Plitvicama, 22. lipnja. Svećenički dan će biti zajednički za svećenike Riječke i Zadarske nadbiskupije i Gospićko-senjske biskupije. Generalni vikar je sve pozvao da svećenici imaju razumijevanje za najveću potrebu ispovijedanja za Veliku Gospu na Krasnu, a vlč. Nikola Turkalj, ekonom biskupije dao je upute oko katastarskog i gruntovnog sređivanja crkvenih – župnih zemljišta.

Nakon sastanka bio je zajednički ručak.

( I.B.)