Međunarodni dan volontera

0

Međunarodni dan volontera proglasila je Opća skupština Ujedinjenih naroda 17. prosinca 1985. godine. U Pekingu je 2002. godine donesena Opća deklaracija o volonterstvu gdje je  «crveni V»  prihvaćen kao univerzalni simbol volonterstva.  Cilj je sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad učiniti vidljivim na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

U više od 100 zemalja svijeta 5. prosinac proslavlja se kao dan “dobrih ljudi”. Povodom tog dana u cijelom svijetu organiziraju se razne aktivnosti i manifestacije kojima se želi usmjeriti pozornost na važnost volonterstva u razvoju društva. Međunarodni dan volontera pruža jedinstvenu priliku da volonterske organizacije i pojedinci-volonteri približe široj javnosti svoj rad i doprinos društvu na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Oglas

Volontiranje kroz aktivno uključivanje u društvo, s ciljem proaktivnog iniciranja promjena u društvu, noviji je oblik volontiranja u Hrvatskoj. Najčešće se odnosi na aktivno sudjelovanje u političkim, neprofitnim organizacijama, neformalnim građanskim inicijativama i interesnim grupama.

U Hrvatskoj se u posljednjih nekoliko godina razvijaju novi pristupi organiziranom volontiranju. Uglavnom se volonterske aktivnosti provode kroz organizacije civilnog društva  i ustanove zdravstvene i socijalne skrbi koje na ovaj način podižu kvantitetu i kvalitetu svojih aktivnosti i usluga.

Jednom godišnje Vlada Republike Hrvatske dodjeljuje Državnu nagradu za volontiranje, pri čemu odabire po jednog volontera i organizatora volontiranja koji su svojim radom dali poseban doprinos volonterstvu u protekloj godini. Ove godine u kategoriji organizator volontiranja nagrađena je Udruga mladeži Selce, a kao volonterka Mira Krajnović iz udruge Kap dobrote.

T.J.