Milan Tomaić: „U 2016. godini bolji dani za ličke drvoprerađivače“

Nedostatak dovoljnih količina sirovina za drvno prerađivačke tvrtke koje djeluju na području Ličko senjske županije višegodišnji je problem koji se pokušava riješiti brojnim razgovorima i dogovorima, prvenstveno sa predstavnicima Hrvatskih šuma.
Predsjednik klastera drvoprerađivača Ličko senjske županije Mile Tomaić kaže da je u tom cilju održano savjetovanje, kako unaprijediti i kako lakše ispuniti sve ugovorne obveze, kako sklopiti ugovore za osiguranje sirovine za 2016. godinu.

Mile Tomaić predsjednik ličkih drvoprerađivača
Mile Tomaić predsjednik ličkih drvoprerađivača

„Drvoprerađivači u Ličko senjskoj županiji ali i drugi koji imaju male kapacitete, odnosno oni koji su dobivali manje količine, u 2016. godini trebali bi dobiti najmanje 3.000 kubika na ugovor dok bi drvoprerađivači od 3.000 do 10.000 kubika dobivali 10 posto više nego što su dobivali ovih godina. Sa predstavnicima HŠ razgovarali smo s ciljem da se pomogne administraciji u drvarskom sektoru, kako lakše da sklope ugovor za narednu godinu“ – kazao je Mile Tomaić.
Među brojnim nastojanjima, razgovorima i susretima ovaj zadnji u 2015. godini po riječima Milana Tomaića može se držati kao najkonstruktivniji i najuspješniji.
Članovi Klastera drže da potpisivanje višegodišnjih ugovora za njih predstavlja svojevrsnu sigurnost za opstanak na sve zahtjevnijem tržištu.

Nastavak ispod oglasa

D.P.