Milinović: „Nisam smijenio gđu. Tamarut. Rekla mi je da ima varijantu B i da ne želi biti v.d. ravnateljica što mi je potvrdio i g. Škunca“

0

Temeljem netočne informacije da sam smijenio ravnateljicu Doma zdravlja u Novalji koju je objavio portal Slobodna Lika želim javnost obavijestiti o sljedećem:

1.      Netočno je da sam smijenio ravnateljicu Doma zdravlja u Novalji kako navodi portal Slobodna Lika, niti je to moja ingerencija već poslove iz te nadležnosti (imenovanja i razrješenja) obavlja Upravno vijeće.  Istina je da je Upravno vijeće poništilo natječaj, a bivša v.d. ravnateljica gđa Katarina Tamarut (Odlukom Upravnog vijeća od  prije godinu dana )  nije ispunjavala uvjete iz natječaja.

2.      Isto Upravno vijeće prije godinu dana,  na čelu sa prof. Aleksijem Škuncom također je konstatiralo da gđa Katarina Tamarut nema uvjete za ravnateljicu te je tada postavljena za v.d. ravnateljicu.

3.       Da se ne radi o smjeni potvrđuje činjenica da je u nekoliko navrata obavljen razgovor sa gđom Tamarut i predloženo  joj  je da ostane v.d. ravnateljica što je ona odbila. O istom me je obavijestio predsjednik Upravnog vijeća gosp. Škunca da gđa Tamarut ne želi biti v.d. ravnateljica.

4.      Zamolio sam gosp. Škuncu da odgodi Upravno vijeće na sat dva vremena budući je prijetila blokada rada Doma zdravlja pred turističku sezonu,  kako bi izvršili dodatne konzultacije  sa predsjednikom  Županijske skupštine gosp. Marijanom Kustićem.  Predsjednik Upravnog vijeća  gosp. Aleksij Škunca je to odbio te sam morao poduzeti mjere iz svoje nadležnosti kako Dom zdravlja u Novalji ne bi došao u blokadu što bi bilo izuzetno nepovoljno za Grad Novalju pred turističku sezonu.

5.      Na  samoj sjednici Upravnog vijeća jedna od djelatnica Doma zdravlja predložila je da v.d.ravnatelja ostane gđa Katarina Tamarut što je ona i odbila.  Iz toga se vrlo jasno vidi da nije smijenjena  već je to bila njezina izričita volja nakon čega je  za v.d. ravnatelja imenovan  gosp. Dražen Peranić koji ima zadatak što prije raspisati natječaj, a do tada voditi Dom zdravlja u Novalji.

Župan Darko Milinović