Ministarstvo poljoprivrede: Općine i gradovi provode novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu uz suglasnost resornog ministarstva

0

Ministarstvo poljoprivrede izdalo je priopćenje vezano uz provedbu sudske Nagodbe vjerovnika Agrokora i Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

U istom se navodi kako nisu točne iznesene informacije županijskog predsjednika SDP-a Tihomira Jaića da je na sastanku s predstavnicima općina na njih izvršen pritisak.

Sastanak nije bio ni hitan ni tajan, niti se načelnike tražilo da naprave nešto što već nije propisano zakonom. Ministarstvo poljoprivrede je zajedno s DORH-om načelnike upoznalo s odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i postupanjima oko izrade aneksa ugovora.

Naime, Agrokorove tvrtke imaju ugovore o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta, koje poštuju, odnosno koriste i obrađuju poljoprivredno zemljište te uredno plaćaju zakup.Sastavni dio Nagodbe vjerovnika Agrokora je i prijenos ugovora o korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta na zrcalne tvrtke. Prijenos ugovora radi se aneksom postojećeg ugovora. Aneksom se evidentira da zrcalna tvrtka preuzima sva prava i obveze iz ugovora do isteka roka na koji je sklopljen osnovni ugovor. Zrcalna tvrtka mora poštovati odredbe postojećeg ugovora, dakle koristiti poljoprivredno zemljište i plaćati zakup ili joj se zakup otkazuje, a ugovor raskida.
Isti postupak s Agrokorovim tvrtkama, prijenos na zrcalne tvrtke, provodi se i za deklariranje proizvoda i sljedivost hrane (koju su subjekti u poslovanju s hranom dužni osigurati).
Dakle, zrcalna tvrtka samo preuzima prava i obveze iz ugovora do isteka roka na koji je sklopljen osnovni ugovor, nakon čega za to zemljište općina ili grad raspisuje natječaj, kako im je i omogućio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sve navedeno propisano je Zakonom o postupku izvanredne uprave, Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (čl. 41, čl.104) i Nagodbom vjerovnika Agrokora.

Kada je riječ o visini zakupnine, koju su neki načelnici spominjali kao razlog neslaganja oko sklapanja aneksa postojećih ugovora s Agrokorovim tvrtkama, Ministarstvo poljoprivrede priprema pravilnik o revalorizaciji visine zakupnine, kojim će uskladiti visina zakupnine državnog poljoprivrednog zemljišta. To znači da će u katastarskoj općini zakupnina za oranicu ili pašnjak biti ujednačena za sve zakupce bez obzira kada su potpisali ugovor o zakupu.

Jedan od sudionika spomenutog radnog sastanka u Ministarstvu poljoprivrede dana 21. prosinca 2018. godine neovisni načelnik Općine Ivankovo, Marko Miličević, pozdravio je sazivanje ovog sastanka kako bi dobili jasne upute za provedbu Zakona o poljoprivrednom zemljištu i aneksa ugovora za državno poljoprivredne zemljište. Naglasio je kako nije bilo pritisaka niti od predstavnika Ministarstva poljoprivrede niti DORH-a, već je sastanak bio konstruktivan. Ministarstvo će jedinicama lokalne samouprave poslati detaljnu uputu za izradu aneksa ugovora i predložak aneksa koji su sukladni sudskoj Nagodbi vjerovnika Agrokora i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu.