Ministarstvu ponovno ukazano na važnosti izgradnja autoceste Rijeka – Žuta Lokva

8

U Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture RH održan je sastanak na temu izgradnje autoceste Rijeka – Žuta Lokva kojemu su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava i to: gradonačelnik Grada Novi Vinodolski Oleg Butković, gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić, gradonačelnik Senja  Darko Nekić, zamjenik gradonačelnika Otočca Hrvoje Ostović i načelnik Općine Lopar Alen Andreškić, zamjenik ministra Jasmin Krizmanić sa suradnicima te predstavnici Hrvatskih cesta.
Nezadovoljni odlukom Vlade RH koja u skoroj budućnosti nema u planu izgraditi autocestu Rijeka – Žuta Lokva, a koja je važna za razvoj svih gradova i općina u Primorsko – goranskoj i Ličko – senjskoj županiji, čelnici gradskih i općinskih vlasti pokušali su još jednom ukazati na potrebu nužne realizacije toga projekta u tri faze, a s obzirom na ishođenu dokumentaciju pojedine dionice. Naglasili su kako su upoznati s isplativošću izgradnje autoceste tim više što je ona prijekopotrebna za razvoj turizma, gospodarski razvoj, povezanost Like i Rijeke kao regionalnog centra te za razvoj poslovnih zona u županijama.
Unatoč tome što je spomenuta autocesta od velike važnosti i interesa za sve, Ministarstvo i Vlada RH projekat izgradnje autoceste Rijeka – Žuta Lokva nisu uzeli za prioritet iz razloga što se ne mogu iznaći sredstva za financiranje, rekao je među ostalim zamjenik ministra Jasmin Krizmanić.
Predstavnici lokalnih vlasti, koji smatraju da je autocesta od vitalne važnosti za razvoj cijele regije, inzistirali su na tome da se, bez obzira na trenutnu nemogućnost zatvaranja financijske konstrukcije, nastavi s ishođenjem dokumentacije i rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa kako bi cijela dionica buduće autoceste bila spremna za izgradnju u trenutku kad se otvori mogućnost za njezino financiranje.
Gradonačelnik Grada Senja Darko Nekić rekao je među ostalim kako je nekoliko puta upozoravao da će isteći valjanost lokacijske dozvole za spojnu cestu od čvora Senj do grada Senja, što se je i dogodilo te da je nelogično da „propada“ dokumentacija za čije je ishođenje potrošen velik novac. Isto se dogodilo i sa studijom utjecaja na okoliš, dodao je Nekić.
Predstavnici Ministarstva i Hrvatskih cesta istaknuli su kako se neće odustati od projektiranja te da će se nastaviti s ishođenjem dokumetacije upravo kako bi sve bilo spremno za izgradnju autoceste kada se iznađu sredstva za njezino financiranje.

A.P.