Moje sjećanje na papu Ivana Pavla

0

Ovih dana pregledavao sam svoje uspomene i fotografije. U svom albumu našao sam jednu meni vrlo zanimljivu sliku s kojom se ponosim, a i u meni budi uvijek najljepše uspomene i na pokojnog „našeg papu“ Ivana Pavla II. Kad se bolje prisjetim svoga odrastanja, shvatim da je on lik koji me je uvijek nadahnjivao i usmjeravao moj život prema istinskim vrijednostima. Moj život bez njegovog svijetlog primjera bio bi nezamisliv. Uz njega i njegov svijetli primjer odrastao sam kao dječak, a kao mladić imao sam ga i čast susresti i na općoj i na privatnoj audijenciji u dvorani pape Pavla VI. u Vatikanu. Fotografija prikazuje privatnu audijenciju u kojoj sam se našao kao pitomac i đak Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu ( treći na desno od pape u prvom redu). Bilo je to u srijedu Velikog tjedna 1995.godine. njegov svijetli primjer uvijek me je nadahnjivao, a njegov život mi je smjerokaz u današnjem svijetu gdje su općeljudske vrijednosti potpuno izopačene.I na kraju mogu reći da se ponosim bl. Ivanom Pavlom Drugim!

                                                                                                                                                                            NjaM

Oglas