Muke „po euru“

0

Uvođenje eura u  monetarni sustav Hrvatske lako su prihvatili oni mlađi, iako još uvijek u glavama „vrte računicu“ množeći eure sa 7,5 kuna.

Na gospićkoj tržnici mnoštvo zbunjujućih situacija. Bilo je tu i „mudrijaškog zaokruživanja“ na štetu kupaca, ali su se svi nesporazumi ipak glatko i lako rješavali. Stariji kupci i prodavači rado su sve računali u kunama.

-Bako, pošto je ta slanina?

-Po 100 kuna kila.

-A koliko u eurima?

-Podili i pomnoži, čuo se odgovor na jednom štandu.

Svi odreda su u novčanicima imali eure, ali su pri tome pomagale cijene istaknute na nekim artiklima u kunama  i eurima. Dok se ne naviknemo.

L.O.