Napredak kroz integrirana ulaganja: Gospić i okolne općine spremne za ITU mehanizam

0

Zamjenica gradonačelnika Kristina Prša primila je u ime Grada Gospića kao sjedišta Urbanog područja Gospić odluku o provođenju ITU mehanizma. Ishođenjem odluke Grad Gospić sa sastavnicama Općinama Perušić i Udbina spreman je za integrirana ulaganja u Urbano područje.

Na jučerašnjoj konferenciji „ITU urbana agenda za RH do 2030.“ ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavnicima 22 hrvatska grada dodijelio je odluke o provođenju ITU mehanizma.

Mehanizam integriranog teritorijalnog ulaganja je poseban financijski mehanizam osmišljen za gradove, odnosno urbana područja koja pomoću njega provode integrirana ulaganja unaprijed definirana kao investicije od strateškog značaja za cijelo urbano područje. Na području Urbanog područja Gospić provodit će se projekti usmjereni na povećanje kvalitete života građana.

U razdoblju 2014.-2020. godine ITU mehanizam je koristilo 8 gradova: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek Zadar, Slavonski Brod, Pula i Karlovac, a u novom programskom razdoblju 2021.-2027. uključeno je novih 14 gradova: Sisak, Varaždin, Šibenik, Dubrovnik, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica, Vukovar, Čakovec, Požega, Virovitica, Gospić, Krapina i Pazin.

Urbano područje Gospić čine tri jedinice lokalne samouprave: Grad Gospić, Općina Perušić i Općina Udbina.

Sve je započelo u prosincu 2021. godine potpisivanjem Sporazuma o suradnji između Grada Gospića, Općine Perušić i Općine Udbina. Nakon toga, uspješno su odrađene sve pripremne faze, izrađen je nacrt Strategije razvoja urbanog područja Gospić, a održan je i prvi sektorski dijalog sa predstavnicima MRRFEU-a.

Nakon uspješne prijave na Poziv za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. koje je raspisalo MRRFEU, uslijedila je i Odluka o provođenju ITU mehanizma.

Nakon uspješne prijave na Poziv za urbana područja za provedbu ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. koje je raspisalo MRRFEU, uslijedila je i Odluka o provođenju ITU mehanizma.

„Odlukom MRRFEU-a, za Urbano područje Gospić osigurano je 13,5 milijuna eura prema kriteriju broja stanovnika. Pa su tako iste iznose dobila urbana područja Pazin i Krapina, dok je najveći iznos od 80,5 milijuna eura dobio Grad Zagreb. Od navedenog iznosa, 70% se odnosi na projekte Grada Gospića, a 30% na projekte naših partnera Općine Perušič i Općine Udbina.  Kroz ovaj mehanizam Grad Gospić priprema projekte uspostave javnog prijevoza nabavom električnih vozila te projekte kojima će se dodatno valorizirati spomen na jednog od najpoznatijih svjetskih izumitelja i ojačati vidljivost područja kao rodnoga kraja Nikole Tesle. Općine Perušić i Udbina pripremaju projekte kojima će predstaviti kulturnu baštinu svog područja te time obogatiti turističku ponudu.“ – dodala je zamjenica gradonačelnika Kristina Prša.

L.O.