Nastavlja se razminiranje, Lika i dalje najzagađenija minama

Sporazum o financiranju poslova na razminiranju što su ga potpisali Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatski centar za razminiranje  vrijedan je 40 milijuna kuna. Odnosi se na razminiranje 340 hektara šuma i šumskog zemljišta što će se razminirati u ovoj i idućoj godini. Najveći dio tih sredstava odnosi se na razminiranje Ličko-senjske županije gdje pod minama nalazi još ukupno 139,6 km2.

Po zagađenosti minama prednjači Gospić gdje se pod minama nalazi oko 49 km2. Slijedi Otočac sa 31,7 km2, Vrhovine sa 12 km2, dok Donji Lapac i Plitvička Jezera pod minama imaju po 15 km2. Na začelju ovig crnih brojki su Perušić sa 8 km2 i Lovinac gdje se minski sumnjivim zemljištem  smatra površina od 7,8 km2.

Nastavak ispod oglasa

HCR/L. O.