Nastavlja se uređenje Udbine

Općina Udbina objavila je  Poziv na dostavu ponuda za  postupak nabave bagatelne vrijednosti pod nazivom „Uređenje parkirališta u naselju Udbina – Trg Svete Lucije i Trg Hrvatskih vitezova“. Procijenjena vrijednost ovoga posla je 199 tisuća kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 28. srpnja.  Najpovoljniji ponuđač će  u roku od 45 dana od sklapanja Ugovora izvršiti uređenje parkirališta i pješačke staze na Trgu sv. Lucije i Trgu Hrvatskih vitezova u naselju Udbina.

Služba za kontakt: Općina Udbina, Jedinstveni upravni odjel

Nastavak ispod oglasa

Broj telefona: 053/778-070, 053/778-283

Adresa elektroničke pošte: opcina.udbina@gs.t-com.hr

L.O.