NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Plitvička Jezera za akademsku godinu 2016./2017.

1. U akademskoj godini 2016./2017. dodijelit će se ukupno 2 stipendije studentima u visini od 1.000,00 kn mjesečno.

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima (opći uvjeti):
– da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu studija,
– da su redoviti studenti studija u Republici Hrvatskoj,
– da su državljani Republike Hrvatske,
– da imaju prebivalište u Općini Plitvička Jezera najmanje 5 godina,
– da nisu stariji od 26 godina.

3. Posebni uvjeti za dodjelu stipendije:

Nastavak ispod oglasa

a) Po listi deficitarnih zanimanja
Obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih studenata u akademskoj 2016./2017.godini su sljedeći:
Biologija*
Elektrotehnika*
Matematika*
Veterina*
Fizika*
Kemija*
Medicina*
Farmacija*
Profesori glazbenih predmeta*
Povijest*

b) Po listi darovitosti
Da studenti druge i viših godina studija i imaju prosjek ocjena prethodne godine studija najmanje 3,50.
Ukoliko se pojavi nedostatak kandidata, razmatrat će se prijave kandidata po listi darovitosti i sa prve godine studija, ali na način da prosječna ocjena trećeg i četvrtog razreda srednje škole (svaki posebno) bude najmanje 4,00.

c) Po listi slabijeg imovnog stanja
Studentima slabijeg imovnog stanja smatraju se oni studenti čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 1.000,00 kn mjesečno u tekućoj godini, tj. od 01. siječnja do 31. 10. 2016.

4. Stipendija Općine Plitvička Jezera dodjeljuje se za deset (10) mjeseci ne računajući sedmi (7) i osmi (8) mjesec.

5. Kriteriji za dodjelu stipendije Općine Plitvička Jezera su: uspjeh u školovanju, socijalni status obitelji, znanstveno-stručni rad, rezultati tijekom školovanja i izvanškolski rezultati.

6. Natječaj traje 15 dana.
Molbe za dodjelu stipendija dostavljaju se u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Općina Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, 53230 Korenica, s naznakom „za natječaj za dodjelu stipendija“.
Uz prijavu za dodjelu stipendija potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
– potvrdu o prebivalištu
– rodni list-preslika
– domovnicu – preslika
– potvrdu fakulteta o upisu u akademsku godinu 2016./2017.
– ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda odnosno završnu svjedodžbu ili presliku indexa ili potvrdu fakulteta o ostvarenom prosjeku ocjena
– dokaze o postignutim uspjesima izvanškolskih aktivnosti ili sudjelovanju na službenim natjecanjima
– ovjerenu izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva
– službene potvrde o prihodima članova obitelji
– potvrdu o sudjelovanju u domovinskom ratu
– dokaz o utvrđenom invaliditetu (ako je invalid)
– dokaz da je dijete HRVI-a.

7. Prijave se podnose na propisanom obrascu koji se može podići u Općini Plitvička Jezera, Trg Sv. Jurja 6, Korenica svakim radnim danom od 8,00 do 13,00 sati i na službenoj web stranici Općine Plitvička Jezera www.plitvicka-jezera.hr. prijavni-obrazac-za-dodjelu-stipendije-2016

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Plitvička Jezera u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste svaki kandidat može podnijeti prigovor na listu.
Prigovor se upućuje Općinskom načelniku putem Jedinstvenog upravnog odjela.
Načelnik je dužan donijeti Odluku o prigovoru u roku od 8 dana od dana isteka roka za prigovor.
Odluka o prigovoru je konačna.

9. Korisnik stipendije ima obvezu da se nakon završetka obrazovanja zaposli na području Općine Plitvička Jezera i da radi najmanje onoliko vremena koliko se koristi stipendija.

10. Sa odabranim kandidatima zaključit će se Ugovor o dodjeli stipendije.

OPĆINSKI NAČELNIK

Boris Luketić, v.r.