Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih

0

Danas, 10. srpnja o.g. na sv. Misi u 9 sati u župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Otočcu bilo je znato više vjernika nego li u 11 sati.Ljeti je to redovito tako. Naime, ljudi ljeti, kad su ovako jake vruće poput današnje vole poći na misu radnije, uzbog kasnije vrućeine, ali i zato što mnogi već ujutro idu prema moru.

No, unatoč toga pozvamo sve da nastoje i u tijeku ljeta sudjelovati na sv. Misi bilo kad su doma u Otočcu, bilo kad se nađu negdje drugdje. U svim našim mjestima, i po obalnim, postoje crkve i nedjeljne sv. Mise. Potrebno se samo zanimati za mjesto i vrijeme do doći, ako je to moguće. A vjerujemo u mnogim slučajevima je moguće.

Oglas

Euharistijska slavlja u 9 i 11 sati predvodio je i propovijedao mons.mr.Tomislav Šporčić generalni vikar biskupije i otočki župnik. Na sv.Misi u 11 sati pjevao je crkveni zbor predvođen prof.Brankom Bernardi za orguljama.

U svojoj homiliji propovjednik je kazao: Riječ Božja je u samoj sebi uvijek uspješna, ali joj se čovjek ipak može oduprijeti slobodnom voljom i učiniti je neplodnom. I kiša može biti neplodna, ako padne na kamenje. To je tajna odnosa između milosti i slobodne volje, između Božje svemogućnosti i čovjekove slobode. Kao što je svijetlo jedinstveno i jedino, a proizvodi različite boje – bijelu, crvenu, žutu itd. – prema tome kakvog je ustrojstva tijelo na koje ono pada, tako je i Božja riječ uvijek živa i djelotvorna, ali proizvodi različite učinke i plodove, prema tome kakva su srca u koja ta riječ pada.

Najbolji je primjer bila Marija, jer je Božje riječi primala i pohranjivala u svome srcu. Dobar su teren bili i apostoli i učenici koji su primili riječ i propovjedali je narodima natapajući je vlastitom krvlju.

Tko je danas dobar teren koji donosi ured ? To je, prije svega, kršćanin koji žeđa za Božjom riječju, voli je, nastoji da je sluša, da je shvati, uvjeren da ” ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih ” ( Mt 4,4 ). Koliko ćemo mi biti dobar teren, ovisi o tome koliko smo spremni i sposobni pustiti da nas prožme Evanđelje, koliko ćemo Evanđelju upriličiti svoje mišljenje, svoje prosuđivanje vrednota, u jednu riječ: ovisi o mjeri našeg obraćenja – zaključio je mons.Šporčić.

Danas je u bogoslužju posebno bilo govora o Riječi Božjoj. Da bi se aktivno i pobožno sudjelovalo u sv. Pričesti kao vrhuncu sv. Mise potrebno je prije toga pažljivo slušati riječ Božju. Stati pred nju kao pred ogledalo – zrcalo i vidjeti kakvi jesmo i na što nas Božja Riječ poziva. Riječ Božja, ako je primio ne vraća se bez ploda. Ona je sjeme koje sigurno daje ploda ako ju prihvatimo.

/ bib /