(Ne)Radni dani Kuće Velebita u Krasnu

0

Najpopularniji objekt ukupno atraktivne destinacije JUNP Sjeverni Velebit „Kuća Velebita“ u Krasnu u ovo blagdansko vrijeme ima poseban radni režim. Bit će zatvorena za posjetitelje na Božić i Svetog Stjepana, na Novu godinu i Sveta tri kralja. Dolasci posjetitelja koji žele obići Kuću Velebita na Staru godinu, 31. prosinca  moraju biti posebno najavljeni.

L.O.