Nova knjiga dr.sc.Milana Šimunovića

0

Kršćanska sadašnjost objavila je knjigu dr. Milana Šimunovića “Kateheza prvenstvena zadaća Crkve. Identitet i perspektive hrvatske pokoncilske kateheza i katehetike. U obliku bilance”. Knjiga je zapravo bilanca ‘pokoncilskog hoda hrvatske kateheze’ te obrađuje vrijeme neposredno poslije Koncila, kada je hrvatski katehetski pokret, u uvjetima koje je diktirao komunistički sustav, proživljavao vrlo dinamično i, na momente, vrlo teško razdoblje duboke preobrazbe u poimanju kateheze, zatim vrijeme ulaska vjeronauka u škole devedesetih godina nakon demokratskih promjena i s problemima i dilemama njegova usuglašavanja sa župnom katehezom kao i najnovije vrijeme kada jačaju procesi postmoderne, posebice relativizam, te kada je na djelu nova evangelizacijsko-katehetska paradigma, s više novih i snažnih izazova za Crkvu u evangelizacijsko-katehetskom poslanju.

Na temelju analitičko-deskriptivne metode autor pokazuje kako je’hrvatska kateheza i katehetika’ napredovala do te mjere da se može mjeriti s velikim europskim narodima koji nisu živjeli pod velikim komunističkim pritiscima.
Analizirajući povijesni hod autor je pokušao iznijeti na vidjelo identitet, odnosno narav, zadaću i ciljeve hrvatske kateheze kao odgoja vjere u vrijeme neposredno poslije Koncila, kao i njezino ‘grananje’ u tri vida istoga odgoja: na vjerski odgoj u predškolskim ustanovama, na vjeronauk u školi i na župnu katehezu. Posebnu vrijednost knjizi daje i autorov ‘pogled u budućnost’ u obliku sinteze.

Oglas

O autoru:

Prof. dr. sc. Milan Šimunović, izvanredni profesor, rođen je 21. rujna 1941. u Kompolju, općina Otočac. Osnovnu školu završava u Kompolju i Otočcu, a klasičnu gimnaziju u Biskupskom sjemeništu u Pazinu, gdje započinje teološki studij na Visokoj bogoslovskoj školi u Pazinu, a po prestanku djelovanje ove Škole, u jedan semestar studira u Zadru a potom ga biskup šalje u Bogoslovsko sjemenište u Zagreb, gdje završava studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.

Službe:
Na Teologiji u Rijeci:Redoviti profesor, Voditelj i profesor na katedrama pastoralne teologije, religiozne pedagogije i katehetike .
Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu:
Predavač na poslijediplomskom znanstvenom studiju na KBF-u u Zagrebu; Predsjednik ili član Stručnog povjerenstva za napredovanja u znanstveno-nastavnim zvanjima pri katedrama pastoralne teologije, religiozne pedagogije i katehetike KBF-a u Zagrebu;
Član Komisije za katehezu, škole i sveučilišta pri Vijeću europskih biskupskih konferencija.

Detaljna biografija o autoru na linku – http://www.rijeka.kbf.hr/nosoblje.php?subaction=showfull&id=1114019353&archive=&start_from=&ucat=2&

/ bib – ika /