Nova – veća penalizacija od 1.studenog 2010.

0

Sabor je 22. rujna donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se realizira odluka Ustavnog suda iz 2007. godine o izjednačavanju žena i muškaraca za odlazak u prijevremenu i starosnu mirovinu. Na zahtjev Hrvatske stranke umirovljenika i sindikata, umjesto po šest mjeseci svake godine u 10 godina, Vlada RH pristala je na blaže prijelazno razdoblje, po tri mjeseca svake godine, dakle u 20 godina. Vlada nije pristala na amandman kluba HNS-HSU-a da zakon bude u primjeni od 1. siječnja 2011., pa će njegova primjena biti od 1. studenog 2010. godine. Uvjeti umirovljenja žena svake se godine povećavaju po tri mjeseca, tako da će žene u starosnu mirovinu sa 65 godina, odnosno u prijevremenu starosnu mirovinu sa 60 godina, ići tek 2030. godine.

Uvjeti odlaska u starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu žena u prijelaznom razdoblju.

Pravo na prijevremenu mirovinu stječe žena kada navrši:

Pravo na starosnu mirovinu stječe se:
U 2010. 55 godina života 30 godina staža U 2010. sa 60 godina života
U 2011. 55 godina i 3 mjeseca 30 godina i 3 mjeseca U 2011. 60 godina i 3 mjeseca

Na prvobitni prijedlog Vlade RH o postotku penalizacije od 0,34% mjesečno ili 20,4 posto za pet godina ranijeg umirovljenja za sve umirovljenike, Hrvatska stranka umirovljenika uz podršku sindikata predložila je da se staž od 40 i više godina ne penalizira, ali Vlada RH nije pristala na tu izmjenu. Ipak, takav zahtjev ublažio je kaznu za odlazak u prijevremenu starosnu mirovinu, gdje se sada uz godine života u obzir uzimaju i godine mirovinskog staža, pa polazni faktor umanjenja iznosi:

  1. s navršenih do 36 godina staža umanjenje iznosi 0,34% po mjesecu ili 20,4% za 5 god.
  2. s navršenih 37 godina staža umanjenje iznosi 0,29% po mjesecu ili 17,4% za 5 godina
  3. s navršenih 38 godina staža umanjenje iznosi 0,24% po mjesecu ili 14,4% za 5 godina
  4. s navršenih 39 godina staža umanjenje iznosi 0,19% po mjesecu ili 11,4% za 5 godina
  5. s navršenih 40 i više godina staža umanjenje iznosi 0,15% po mjesecu ili 9% za 5 god.

Za žene u prijelaznom razdoblju od 2010.-2030. godine polazni faktor umanjenja zbog odlaska u prijevremenu mirovinu će u 2010. iznositi:

  1. s navršenih do 31 godine staža umanjenje iznosi 0,34% mjesečno ili 20,4% za 5 god.
  2. s navršene 32 godine staža umanjenje iznosi 0,29% mjesečno ili 17,4% za 5 godina
  3. s navršene 33 godine staža umanjenje iznosi 0,24% mjesečno ili 14,4% za 5 godina
  4. s navršene 34 godine staža umanjenje iznosi 0,19% mjesečno ili 11,4% za 5 godina
  5. s navršenih 35 i više godina staža umanjenje iznosi 0,15% mjesečno ili 9% za 5 god.

Za izračun polaznog faktora svake naredne godine mirovinski staž se povećava po tri mjeseca.

Za sve umirovljene do 31. listopada 2010. godine ništa se ne mijenja, jer ove izmjene se odnose samo na buduće umirovljenike, umirovljene od 1. studenog 2010. godine.

HSU