Novalja dobiva novu Ribarsku luku

U prostorijama Lučke uprave Novalja potpisan je danas Ugovor za izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji sjevernog lukobrana – ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 1. faza. Ugovor je potpisan između Lučke uprave Novalja kao naručitelja te tvrtke „G.A.M.I.K.“ d.o.o. kao izvođača radova. U ime naručitelja i izvođača Ugovor su potpisali ravnatelj Lučke uprave Novalja Tomislav Kustić te direktor „G.A.M.I.K.“ d.o.o. Krešo Gabrić.

Ravnatelj Lučke uprave Novalja Tomislav Kustić ovom prilikom se zahvalio Ministarstvu poljoprivrede, osnivaču Ličko-senjskoj županiji, Gradu Novalja, Upravnom vijeću Lučke uprave Novalja te svojim kolegama, djelatnicima Lučke uprave Novalja kao i poslovnim partnerima i suradnicima koji su dali svoj doprinos u svrhu realizacije ovog velikog projekta. Kako je tom prigodom naglasio ravnatelj Kustić namjena građevine je rekonstrukcija postojeće luke otvorene za javni promet, sjeverni lukobran-ribarski dio. Unutar dijela luke koji je predmet ovog projekta planirano je 31 vez za plovila duljine do 20 metara.

Nastavak ispod oglasa

Naziv projekta je „Rekonstrukcija i dogradnja sjevernog lukobrana“, uz ribarski dio luke otvorene za javni promet u gradu Novalja – 1. faza. Vrijednost projekta 34.372.026,13 kuna, a projekt će biti sufinanciran sa strane Ministarstva poljoprivrede, Mjera „Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa“. Operativni program za pomorstvo i ribarstvo. Doprinos EU sredstava je 75 posto, a Republike Hrvatske 25 posto.
Provedbeno razdoblje ovog projekta je 2020. – 2023. godine.
Pripremne radove i dokumentaciju do građevinske dozvole projekta financirao je grad Novalja.

Postojeći lukobranski objekt (duljine 279,59 metara privezne obale na unutarnjoj strani duljine 241,03 m) će se rekonstruirati na način da će se produljiti za cca 78 m, obnovit će se zaštitni kamenomet na vanjskoj strani veličinom kamenih blokova primjerenih uvjetima i lokaciji, temeljita rekonstrukcija obalnih zidova razgradnja postojećih te dogradnja na novom dijelu lukobrana. Širina lukobrana u konačnici 20,90 m će omogućiti širinu šetnice uz priveznu obalu te prometnice s parkiralištem od 12 m te zaštitni kamenomet na vanjskoj strani parapetnog zida.

Krajnji cilj ovog projekta je dobivanje stalnih i sigurnih vezova za ribarske brodove i brodice, sigurno zaklonište te sigurna i operativna iskrcajna luka za ribare, kao i povećanje dužine operativne obale.

L. O.