Novalja – domaćin finalne večeri MIK-a 2011

0

U svezi dugogodišnje suradnje direkcije festivala MIK-a i njenog umjetničkog direktora, gosp. Andreje Baše i Grada Novalje, na čelu s gradonačelnikom Ivanom Dabom i njegovim suradnicima u nazočnosti direktorice TZ-a Grada Novalje, gđe Tatjane Peranić- Samaržija, ravnateljice Centra za kulturu, gđe Jasne Dabo- Peranić i maestra Ivana Žana, došlo je do suradnje na temu održavanja festivala MIK-a 2011. godine.

U osvrtu na dosadašnje održavanje festivala na području Grada Novalje izraženo je zadovoljstvo direktora, gosp. Andreje Baše sa domaćinstvom i dosadašnjom kvalitetom održavanja ove manifestacije u Novalji.
Prihvaćanjem daljnjeg sudjelovanja u ovoj glazbenoj manifestaciji koja je odraz i glazbenog podneblja Kvarnera prihvaćeno je sudjelovanje Grada Novalje na ovom festivalu s time da je „bačena ješka“ direkciji festivala MIK-a da Novalja bude domaćin završne večeri finala MIK-a 2011. godine.

Novalja je tim pozivom u športskom žargonu, poput zlatne Blanke Vlašić podigla ljestvicu na 2,01 m.

Novalja.hr