Novalja – Završena isplata božićnica za umirovljenike

0

Novalja – Kao i svake godine do sada iz proračuna Grada Novalje osigurana su sredstva za isplatu božićnica umirovljenicima. Svi umirovljenici sa mirovinom do 1.000,00 kuna dobili su božićnicu u iznosu od 300,00 kn, a umirovljenici sa mirovinom od 1.000,01 do 2.000,00 kuna dobili su božićnicu u iznosu od 200,00 kn.

Ovo svoje pravo iskoristilo je 393 umirovljenika koji imaju prebivalište na području Grada Novalje. Od toga 56 umirovljenika primilo je 300,00 kn, a 337 umirovljenika primilo je 200,00 kn.

Ukupno je iz proračuna isplaćeno 84.200,00 kn.

Lo/MŠ