Nove aktivnosti Domova za starije i nemoćne u Udbini i Gospiću

0

Ravnateljica Doma za starije i nemoćne Ličko-senjske županije Ivanka Stilinović uputila je medijima poziv za završnu konferenciju na projektu koji se sufinancira iz fondova EU „Energetska obnova zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Ličko – senjske županije, Podružnica Udbina“ koja će se održati 28. rujna 2023. u prostorijama Doma u Gospiću. Ravnateljica Stilinović iznjela nam je nekoliko vrlo dobrih podataka.

-Prvotni troškovi energetske obnove doma u Udbini bili su enormno veliki, ali smo ih uspjeli smanjiti na 2,8 milijuna kuna. Dobre vijesti su da ćemo odmah pokrenuti radove na postavljanju foto-naponskih ćelija na domovima u Udbini i Gospiću. Bit će to način da uvelike smanjimo potrošnju električne energije u tim objektima, zaključila je ravnateljica Ivanka Stilinović.

L. O.