Nove uštede u poslovanju gradske tvrtke „Komunalac“

Otočkom poduzeću „Komunalac“ d.o.o. bit će dodijeljena bespovratna sredstava za neposredno sufinanciranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga. Na ovaj način će se postići veća učinkovitost i ušteda u poslovanju.

Projektnom dokumentacijom obuhvaćeno je izrada na dvjema lokacijama i to: crpna stanica Ličko Lešće, uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i vodosprema Umac. Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) potpisan je koncem ožujka 2023. godine, a ukupna procijenjena vrijednost iznosi 17.652,14 eura. Kroz Fond će se osigurati 14.121,71 eura, dok će ostatak sredstava osigurati sam „Komunalac“. Ovo je samo nastavak modernizacije i ušteda troškova poslovanja ove otočke gradske tvrtke.

Nastavak ispod oglasa

L. O.