Novi kontejneri za papir i plastiku

0

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u sklopu nacionalnog plana zbrinjavanja otpada osigurao za šire područje Gospića  više tisuća kontejnera. Riječ je specijaliziranim kontejnerima za odvajanje (sortoranje) otpada.Tako će biti dopremljeno više od 6 tisuća spremnika  različitih zapremina za papiri, karton i plastiku. Vrijednost nabave je 3 330 000 kuna, od čega će Grad Gospić sufinancirati 15 %.

L.O.