Novi model stanogradnje, poticaj ili opasnost ?

0

Novi model stanogradnje na prvi pogled izgleda izvrsno i sjajno, no u osnovi je riječ da kupca navlači na kredit gdje je kupac u lošoj poziciji kada se pristupi izračunu i kalkulacijama, odnosno vrlo kompliciran. Za novi model potrebno se dodatno i dovoljno informirati sa stručnjacima koji se bave ovom problematikom, poreznim savjetnicima, licenciranim agentima za prodaju nekretnina, osobnim bankarima i dr. Od istih tražiti informacije, nakon toga prespavati i razmisliti.

Kroz poticanje prodaje već izgrađenih nekretnina štiti se uloženi kapital velikih investitora i banaka. Novi će prijedlog proći loše kao i stari, čak i gore, jer nakon četiri godine banke slobodno određuju kamatu što je velika i potencijalna opasnost za kupce – ističu u agenciji Lika nekretnine.

Smatraju da najavljeni Vladini poticaji u stanogradnji mogli pogodovati samo velikim poduzećima i bankama, te se zalaže da se novac iz poticaja, umjesto na održavanje postojećih cijena nekretnina, usmjeri na stimuliranje obavljanja djelatnosti građenja.

Ključno za novi model je da se smanji uloga države u gospodarstvu, a za klimu – stabilnost okruženja. Suprotno od socijalne politike pomaganja nejakih, u gospodarskoj politici intuitivno je pomagati one koji mogu biti još jači.

Potrebno je omogućiti da se cijene nekretnina formiraju na onoj razini na kojoj postoji potražnja na tržištu.

Vlada RH je lani ponudila kupcima novih stanova 100-300 eura pozajmice po kvadratu te je osigurala novce za tisuću stanova, a na tržištu je oko cca.13.000 neprodanih stanova . Do sada ih je prodala 73 stana što je totalni fijasko.

Najveći pad prodaje na stambenom tržištu posljedica je straha od gubitka radnog mjesta i pada plaća, a ne toliko straha od visokih kamatnih stopa, a o pitanju povećanja zaposlenosti još uvijek nemamo puno uspjeha.

Mnogi mali investitori stambenih zgrada spremni su ozbiljnom kupcu sniziti cijenu i do 20 i više posto od one koju javno oglašavaju. Stoga se potencijalnim kupcima može jedino savjetovati strpljenje i upornost.

Primjer navodimo iz Senja gdje se zgrada sa 6 stanova prodala u roku 40 dana od spuštanja cijene od 1500 €/m2 na 1100 €/m2 ( a do tada su se prodavali stanovi godinu dana bez upita , u konkretnom slučaju vlasnik zgrade je fizička osoba i neopterećen kreditima, čime sada već dobiveni novac ulaže u novu zgradu s 8 stanova za koju već bilježimo interes ). To dokazuje da ako je cijena niža može se i prodati a uz to i zaraditi kažu u agenciji Lika nekretnine d.o.o. u Otočcu.

/ bib /