Novi posjetiteljski sadržaji u NP Sjeverni Velebit – otvoreno 10 obnovljenih pastirskih stanova

0

„Ministarstvo je putem Projekta integracije u EU Natura 2000 sa 4,4 milijuna kuna financiralo obnovu pastirskih stanova na Lubenovcu i Alanu. Ovo je iznimno važan projekt za park jer će zahvaljujući obnovi i uređenju pastirskih stanova posjetitelji dobiti brojne nove sadržaje dok će djelatnicima parka biti omogućen kvalitetniji nadzor nad ovim zaštićenim područjem. Ovaj projekt, uz uređenje centra za posjetitelje Krasno na kojemu upravo traju radovi, značajno će povećati ponudu parka. Nadam se da će što više ne samo turista, nego i naših građana posjećivati Sjeverni Velebit i uživati u njegovoj ljepoti. To je iznimno bitno za Ličko-senjsku županiju jer će omogućiti razvoj turizma, otvaranje novih OPG-ova i plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda“ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas u Nacionalnom parku Sjeverni Velebit.
Ministar Dobrović sudjelovao je na otvaranju obnovljenih pastirskih stanova u NP Sjeverni Velebit. Obnovljeno je 10 pastirskih stanova na dvije lokacije – Lubenovcu i Alanu. Na Lubenovcu su obnovljena 4 objekta, dok je na Alanu obnovljeno 6 objekata.
Riječ je o projektu ukupno vrijednom 6.370.330 kuna, od čega je Ministarstvo osiguralo 4,4 milijuna kuna za obnovu stanova, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitosti sa gotovo 2 milijuna kuna financirao opremanje stanova, aktivnosti postavljanja signalizacije, interpretacije, edukacije i promocije.
„Obnovom pastirskih stanova će se na području Parka stvoriti preduvjeti za boravak ljudi te, u perspektivi, i za uvođenje tradicionalnog stočarstva kao neophodne upravljačke mjere namijenjene očuvanju biološke raznolikosti. Važna komponenta projekta je omogućiti posjetiteljima da se, boravkom na prostoru i u obnovljenim pastirskim stanovima, upoznaju s tradicionalnim načinom života i rada na Velebitu te spoznaju koliko je takav način života bio u potpunom suglasju s prirodom i koliko se zapravo temeljio na principima održivosti“ – istaknula je Mirjana Javor, ravnateljica Javne ustanove Nacionalni park Sjeverni Velebit.
Objekti će služiti za smještaj djelatnika Parka (nadzornici, stručna služba), znanstvenika i suradnika, a od sredine lipnja i za smještaj posjetitelja. Također, služit će za provedbu interpretacijskih i edukacijskih programa na temu „Natura vrsta i staništa“ i tradicionalnog života lokalnog stanovništva.
Najveći objekt na Alanu uređen je kao Edukacijsko-interpretacijski centar pod nazivom „Planinska igraonica“, te sadrži niz interaktivnih izložaka na temu „Natura vrsta i staništa“ Nacionalnog Parka (velike zvijeri, duboke jame, biljke kamenjarke), i tradicionalnog načina života pastira. Ispred „Planinske igraonice“ postavljena su tri vanjska intepretacijska izloška (Mahovit vjetar, Voda u kršu i Život pastira). U dijelu igraonice uređen je prostor za edukaciju djece, za slučaj da se ista ne može odvijati vani. Osim kao izložbeno-edukativni prostor, ovaj će objekt služiti i kao info-punkt Parka, a u njemu je uređena i mala suvenirnica. I objekti za smještaj su stavljeni u funkciju edukacije i interpretacije, te se u njima interpretira po jedna vrsta važna za NP Sjeverni Velebit (Kuća mrke strizibube, Kuća velebitske pijavice, Kuća tetrijeba), kao i dijelovi namještaja koji su se tradicionalno koristili u stanovima.
Na Lubenovcu je uređena kružna poučna staza pod nazivom „Pastirska staza“, duž koje je postavljeno pet interpretacijskih ploča o prirodnim pojavama ili vrijednostima koje se na pojedinim mjestima mogu uočiti. Uz to, na Lubenovcu će se staviti veći naglasak na interpretaciju održivosti tradicionalnog načina života.
Osim obnove pastirskih stanova u NP Sjeverni Velebit u tijeku je realizacija još jednog kapitalnog projekta, a to je izgradnja posjetiteljskog centra Krasno. Radovi su u tijeku. Projekt je vrijedan 30 milijuna kuna, a financira se sa 95% sredstava iz EU fondova, dok je preostalih 5% osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državnog proračuna.

L.O./M.