Novi turistički zamah Perušića

Unatoč sveopćoj korona krizi Turistička zajednica Općine Perušić laganim koracima ulazi u turističku kampanju za 2021. godinu. Početna faza cijele priče kojoj je ideja prikazati raznolikost Perušića, započela je postavljanjem velikih info-panoa na ulazu u Perušić iz smjera Gospića i Otočca i izmjenom fotografija i osvjetljavanjem city lightova koji su postavljeni u centru Perušića. Panoi su osmišljeni tako da prikažu turistički najatraktivnije lokacije u Perušiću, a to su rijeka Lika i Pećinski park Grabovača.

U izradi je nova web-stranica koja će moderniziranim pristupom omogućiti potencijalnim i budućim  posjetiteljima detaljan uvid u atraktivnosti destinacije i sadržaje koji potiču želju za dolaskom u Perušić.  U završnoj fazi je i tisak nove brošure Perušića „Doživi raznolikost“ koja će biti izdana na tri jezika.

Nastavak ispod oglasa

Pomno biranim fotografijama i sloganima koji će pratiti cijeli tijek promidžbe na ovaj način cilj je prikazati Perušić kao sigurnu destinaciju koja nudi raznolikost i poziva posjetitelje na „povratak“ prirodi. Rečeno jednostavnim riječima: Perušić doista ima što pokazati!

L.O.