NP Plitvička jezera podržava LAG LIKU u razvojnom projektu INTEGRA LIKA 2020

U Nacionalnom parku Plitvička jezera održan je sastanak Ravnateljice NP Plitvička jezera, Natalije Božičević i Voditelja LAG-a LIKA,  Tomislava Kovačevića koji je ovom prilikom prezentirao dosadašnje rezultate projekta “INTEGRA LIKA 2020.”. Valja napomenuti kako je projekt “INTEGRA LIKA 2020” pokrenut prije samo četiri mjeseca te je do sada učinjeno nekoliko bitnih iskoraka u cilju razvoja gospodarstva kao i brendiranja regije. Kovačević je naglasio kako je LAG, zajedno s partnerima, započeo niz novih projekata. Jedan od takvih je suradnja s Poljoprivrednim institutom iz Osijeka na projektu INTENZIVNOG UZGOJA ŠLJIVA. Lička šljiva iznimne je kvalitete zbog čega postoji potražnja na tržištu EU.

Nadalje, razgovaralo se i o budućoj suradnji Nacionalnog Parka s lokalnim gospodarstvenicima, posebno s proizvođačima hrane. Voditelj LAG-a Lika Tomislav Kovačević naglasio je kako je fokus rada LAG-a LIKA upravo na razvoju i podizanju konkurentnosti proizvođača hrane na poljoprivrednim gospodarstvima kako bi isti mogli svojom ponudom zadovoljiti ne samo potrebe Nacionalnog parka Plitvička jezera već i šireg tržišta.
„Također radimo i na razvoju seoskog turizma jer smatramo da je ta grana djelatnosti isplativa kao nadogradnja u poslovanju poljoprivrednih gospodarstava“, istaknuo je  Kovačević.

Nastavak ispod oglasa

Kao potpisnica Sporazuma o partnerstvu na Projektu “INTEGRA LIKA 2020.” Ravnateljica Nacionalnog parka izrazila je zadovoljstvo i pružila svesrdnu podršku razvojnim projektima.

Također, posebno zanimanje pokazala je za projekt „Stay 3 Days In Lika“ kojim bi se produžio boravak turista na širem području Like i Primorja. Pokazujući osjetljivost za korist koju će od ovog projekta imati cijela Lika, Ravnateljica se složila s prijedlogom da se projekt ” STAY 3 DAYS IN LIKA “ prezentira na turističkom sajmu f.r.e.e. u Münchenu od 10. – 14. veljače 2016. godine u sklopu prezentacije Nacionalnog parka Plitvička jezera.

Ovom prilikom voditelj LAG-a LIKA, zahvalio se Ravnateljici NP Plitvička jezera,  Nataliji Božičević na ljubaznom susretu te joj uručio plaketu INTEGRA LIKA 2020.
L.O./LAG